Käesoleva aasta veebruaris registreeriti Tartus ametlikult uus kogudus TELK. Värske koguduse pastor Rivo Rajandu sai Jumalalt vaimuliku töö kutse ja Püha Vaimu anni Pühakirja seletada 13 aastat tagasi koos pöördumisega. Uue koguduse rajamise mõtte andis Jumal sõltumatult mitme inimese südamesse 3–4 aastat tagasi. Aastakonverentsil võeti kogudus EKB Liidu liikmeks.

Kolgata kogudus ostis uue kiriku

Tartu Kolgata baptistikogudus ostis 21. oktoobril 2013 järelmaksuga uue kogudusehoone aadressil Veski tn 40, mis seni kuulus uusapostlikule kirikule.

Kolgata kogudus kolib senisest palvelast avaramatesse ruumidesse. Põhimõtteliselt on tegemist kasutusvalmis hoonega: pane tuled põlema ja alusta tegevusega. Kogu sisustus jääb sisse. Üht-teist tuleb siiski remontida ja koguduse tegevuse tarvis käepäraseks kohandada. Avateenistus uues hoones toimub 10. novembril 2013 kell 11 koos koguduse 112. aastapäevaga. Lõplikult saab hoone Kolgata koguduse omaks pärast järelmaksu tasumist hiljemalt märtsiks 2015.

Leho Paldre selgitab tausta, mis on tõuganud muudatustele

Selle kohta ei saa me muud öelda, kui et „Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis“ (Ps 118:23). Oleme kogenud ruumikitsikust juba aastaid. Meie liikmeskond on tasahaaval kasvanud 160ni. Kogudusest üle poole moodustavad 16-40aastased, noortetöös osaleb üle 50 inimese, pühapäevakooli viies vanuserühmas käib 40 last. Viimase aasta jooksul alustasime eestpalvetoaga, samuti eraldi noorte tööealiste õhtutega, näeme perspektiivi venekeelse töö arendamises. Pühapäevakooli rühmad saavad abiruumide vähesuse tõttu koguneda üle-pühapäeviti; teenistuste ajal on lastega perede kõrvalsaal pidevalt ülerahvastatud; tilluke köögiruum keldris on aegunud; pole ka ruumi, kus kogu kogudus saaks lauaosadust pidada, eri muusikarühmad ei saa korraga proovi teha. Ühesõnaga: meie palvemaja on küll hubane, ent jumalariigi arenguks vajame avaramaid ja kaasaegsemaid.

Sellest tulenevalt valmistasime viimasel aastal ette palvela juurdeehitust. Olime sel suvel juba koppa maasse löömas, kui saime teate, et Tartu uusapostlik kirik on müümas oma avarat hoonet. Otsustasime aja maha võtta.

Tegu on 1995. aastal valminud kaasaegse hoonega, kus üldpinda on kaks korda rohkem, kui oleks meie palvelas olnud ka pärast juurdeehitust. Samas ei ole hoone meie vajadusi arvestades ka mitte liiga suur. Lahendatud saavad abiruumidega seonduvad pidevad kitsaskohad. Hoone asub imeilusa mahuka krundi peal kesklinna vahetus läheduses (krundi suurus 5270m2, praegune krunt on 850m2). Krundi peal on 30kohaline parkla, mida praeguse palvela juures poleks kunagi võimalik tekitada. Seal saab korraldada ka seminare, konverentse ja kogukonnale suunatud üritusi.

Uue hoone läheb meile maksma suure summa: 500 000 eurot. Oleme tänulikud paljude varasemate annetuste eest oma kogudusest ja väljastpoolt. Nende ning vähemal määral ka laenu abil saime maksta esimese osamakse, 50% hinnast.

Teise poole hinnast peame tasuma märtsiks 2015. Selles osas vajame lisaks oma koguduse panusele sõprade ja toetajate abi väljastpoolt. Plaanime müüa oma senise palvela, ent ka selle müügi õnnestumisel jääb meil kogusummast 25% puudu. Täname südamest mitmeid sõpru, kümmet EKB Liidu kogudust ja paari firmat, kes on alates septembri algusest meie hoone ostu juba toetanud. Nii on meie puudujääk 1,5 kuuga juba vähenenud 3% võrra!

See, et kirikuhoonet saab valmis kujul osta, on väga harukordne juhtum. Küll Jumalal on sellega oma plaan. Tahame olla Talle sõnakuulelikud. Kui tunnete ise, koguduse või firmana südames soovi toetada meie uue kogudusehoone ostmist, siis oleme selle eest väga tänulikud. Annetada saab Tartu Kolgata baptistikoguduse kontole, selgituseks „Annetus uue hoone ostuks“.

  • SEB pangas 10152001810001
  • Swedpangas 221018177924
  • Nordea pangas 17000384719
  • LHV pangas 771001143596

Oleme tundnud Jumala kandvaid tiibu kogu viimase aasta jooksul ning usume, et Tema kannab meid võiduka lõpuni! Jumala õnnistus on seegi, et koguduseperes on erinevaid spetsialiste, kelle oskused asjaajamisel ja ehitustöödel nüüd järsku hädasti ära kuluvad. Meie eesmärk aga on, et uus hoone oleks kohe algusest peale täidetud evangeeliumi ja Kristuses muudetud eludega.

Palume, et kannaksite meid palves eriti 10. novembril 2013, mil peame avateenistust uues hoones koos koguduse 112. aastapäevaga. Võite tulla ka varem uudistama!

Kolgata noored alustavad uut hooaega uue noortejuhiga

Kätte on jõudnud sügis ja Tartu Kolgata koguduse noored alustavad uue noorteõhtute hooajaga! Seekord jagab mõtteid Kolgata noorte uus noortejuht Mihkel Gill, kes räägib sellest, kes on Kolgata noored, mida ja miks Kolgata noored teevad.

Septembri alguses vastas Mihkel Gill (21) positiivselt Kolgata koguduse juhatuse ettepanekule asuda uueks noortejuhiks.

Gill võtab seniselt noortejuhilt Rivo Rajandult üle hästi toimiva nooretöö, kus osaleb 60-70 noort, sh ligi 30liikmeline meeskond. Gilli visiooniks on tugevdada meeskonnatööd, soodustada igaühe isiklikku elavat suhet Kristusega, hoida head sidusust koguduse tervikuga. Hooaja esimene noorteõhtu toimub 12. septembril kell 19 Tähe 66.

Noorteõhtu on koht, kus leiab uusi sõpru, kuuleb head sõnumit, näeb videosid, saab süüa ja ülistada koos Jumalat. Õhtut juhivad Valdur Rosenvald ja Karl Rebane (pildil)

Üritus on tasuta ja kõik on oodatud, võta sõber kaasa!

Vaata Kolgata noorteõhtute tutvustavat videot

Viljandi baptistikoguduse kirikuhoone keldrisaali pühitseti sisseUut kirikuaasta algust tähistaval esimesel advendipühapäeval sai sisse pühitsetud Viljandi Baptistikoguduse uue kirikuhoone keldrisaal, kus nüüd ja edaspidi ka jumalateenistuste pidamist jätkatakse.

Sügise jooksul kauniks, soojaks ja valgeks saanud kiriku keldrisse viiva trepi ees pidulikult lindi läbilõiganud liidu president Meego Remmel ja ehitusprojekti eestvedanud koguduse pastor Aamo Remmel juhatasid koguduserahva ja külalised protsessioonis allsaali. Pärast sümboolset ristirahva teekonna palvepeatust siseneti saali, kus asuvale kantslile asetati suur Piibel, kust loeti ette päevakohaseid pühakirjatekste ning öeldi sissepühitsemise sõnad ja palved.

Ühtaegu advendiaja algust ja pühakoja avamist pühitsenud jumalateenistusel musitseerisid Tallinna Kalju ja Tartu 3D koguduse muusikud Remmeli perekonnast. Tervitusi tõi diakon Tarmo Sirkel ehitustöödele kaasa aidanud Melvin Girlinghouse'ilt ja teistelt USA sõpruskoguduse liikmetelt video vahendusel ning Laura Remmel 3D ja pastor Enn Palmik Tõrva kogudusest. Teenistusele järgnes pühaõhtusöömaaeg ning seejärel juba võimalus teha lähemat tutvust uhiuute ruumidega.

Kui Jumal lubab, siis järgmisel aastal jätkatakse juba töid uue kiriku peasaali ja kõrvalruumide valmimise nimel. Selleks on jätkuvalt oodatud toetavad eestpalved ja annetused Viljandi Baptistikoguduse kontole.

Allikas: www.ekklesia.ee - Viljandi kiriku keldrisaal sai sisse pühitsetud

3d kogudus pidas uutes ruumides 2 aastapäeva3D kogudus pühitses septembri esimesel pühapäeval kahe aasta möödumist esimese teenistuse korraldamisest Tartus, tervitades hulgaliselt kokkutulnud aastapäevalisi suvekuudel uue asukoha ning uue näo saanud koguduseruumides.

Tartu liiklussõlmel asuva Riia ning Kastani tänava ristmilkul (Kastani 42) asetseva hoone teisel korrusel üüritud ruumid on liidu noorima koguduse liikmed oma jõududega renoveerinud, võimaldamaks heade mõtete linnas õppivatele noortele sobilikku kohtumispaika nii pühapäeviti kell 14 algavate teenistuste raames kui ka nädala sees toimuvate teema- ja grupiõhtute vormis. Kuna ajateenistuses viibiv pastor Jakob Remmel ei saanud aastapäeval Tartus olla, jutlustas juhatuse liikmena kogudusetööd juhtiv Kõrgema Usuteadusliku Seminari tudeng Mart Pöör. Video vahendusel anti ülevaade aasta vältel koguduse-elus toimunust. Kaasakiskuv oli 3D noorte toel usuletulnud tudengineiu elav tunnistus isiklikust kogemusest Jumalaga ning noortepärase koguduse ülistusansambli laul ja muusika. Aastapäevakutsele positiivselt vastanud lapsevanemaid tervitas liidu president ja kogudusetöö mentor Meego Remmel, jagades kogemusi elumuutvast usuliikumisest noorte elus tänu 3D koguduse olemasolule ja tegevusele Tartus. Koguduse juhatuse töö koordinaator Mathias Mõttus kutsus kõiki ühinema 5. septembril avatavate kodugruppidega. Vaimulikku nõu ja isiklikku eestpalvet soovinud noortega suheldi selleks eraldi ettevalmistatud hingehoiuruumis. Ligi sajakonna aastapäevalise kehakinnituseks pakuti koguduseliikmete endi valmistatud küpsetisi ning teed ja kohvi.

Allikas Eesti EKB Koguduste Liit

Pühapäeval, 19. jaanuaril 2014 kell 11.00, kui Jumal lubab, toimub Tartu Annelinna Koguduses aadressil Annemõisa 8 pidulik jumalateenistus, mille käigus õnnistatakse koguduse pastoriks Enn Palmik.  

Jutlustavad Meego Remmel ning Peeter Lemats.  Muusikaga teenivad kaasa Kerli ja Sirli Hellamaa.  Tervitusi on jagamas esindajad piirkonna kogudustest.

Annelinna kogudus kutsub külla kõiki, kes soovivad ühe väikese koguduse rõõmupäevast osa saada. 

Josh McDowell - Rohkem kui puuseppKirjanik Josh McDowell, kes ühtlasi on osa Campus Crusade for Christ liikumisest (Eestis Agape Eesti)  on väisamas Agape Eesti eestvedamisel toimuvat Kirikutenädalat Heartbeat Tallinn 2012.

Josh McDowell jutlustab pühapäeval 29. juulil kell 10.00 ja kell 12.00 Oleviste kirikus.

Kell 10.00 Kiievi sümfoniaorkester ja koor, dirigent Wes Janzen
Kell 12.00 ülistus "Papel Mache" (Hispaania)

Josh McDowell on tuntud kirjanik ja kõneleja, kes jagab igapäevases keeles kristliku usu põhiväärtusi, et noored, perekonnad, juhid ja igas vanuses inimesed mõistaksid usu põhimõtteid ja saaksid teada, kuidas neid oma eludes rakendada.

Alates 1961. aastast on Josh pidanud üle 24,000 kõne rohkem kui kümnele miljonile noorele inimesele ja nende peredele 125 riigis. Ta on 127 raamatu autor või kaasautor, kaasa arvatud "Rohkem kui puusepp" ja "Kaalukad tõendid" – need on raamatud, mille ajakiri World Magazine on arvanud 20. sajandi raamatute top 40 hulka. Josh McDowelli raamatud on kättesaadavad 88 keeles.

Josh ja Dottie McDowell on abielus olnud 40 aastat ja neil on neli last ning viis lapselast.

Veel artikleid...