Privaatsusinfo

Liigitamata
Tüpograafia

Me ei edasta Teie poole meile usaldatud andmeid kolmandatele osapooltele. Vastavalt Eesti ja Euroopa määrustele, me kasutame vaid neid andmeid, mis on vabatahtlikult esitatud e-posti teel, kiirsõnumite või muude kirjalike sõnumite kaudu. Eelkõige rõhutame järgmisi nõudeid:
Isikuandmete kaitse seadus

1. Nimetatud seaduse kohaselt võib isikuandmeid töödelda ainult juhul, kui on selgesõnaliselt kokku lepitud. See tähendab, et teie nime või meiliaadressi võib kasutada ainult teiega suhtlemiseks. Teie isikuandmeid kasutatakse ainult sel eesmärgil, milleks te olete need jätnud.
2. Te võite alati paluda, et teie andmed eemaldataks andmebaasist alaliselt.

Küpsised

See veebileht kasutab küpsiseid, et jälgida ja mõõta veebilehe kasutamist ja kasutab seda selleks, et lehte arendada. Kui te ei soovi küpsiseid, siis saate seda ise brauseri seadetes määrata (cookies off). Kui te küpsiseid aktsepteerite, siis mõnda aega jäävad need salvestatult arvutisse. Küpsiste väljalülitamine võib piirata meie veebikülje kasutamist ja piirata teenuseid.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS