Kuidas meeldida Jumalale?

Jumal
Tüpograafia

Ühes keskkoolis jagati klassid inglise keele rühmadesse. Maarja valiti kõige tugevamate õpilaste rühma. Esimeses tunnis rääkis õpetaja oma ootustest ja andis kätte programmi, mille järgi nad hakkavad õppima. See tundus nii keeruline, et Maarja oli täiesti paanikas. Ta läks koju ja ütles isale, et see peab minema õpetajaga rääkima, et ta ei peaks käima kõige tugevamate rühmas.

Isa leppiski õpetajaga kohtumise kokku. Selle tulemuseks oli kokkulepe isa ja õpetaja vahel. Õpetaja tahtis väga, et Maarja jätkaks tema rühmas. Ta lubas, et ta paneb Maarjale inglise keele koondhindeks „5“, hoolimata tema tasemest. Tingimuseks seadis ta aga lihtsalt, et Maarja töötab tunnis kaasa ja teeb ära kõik kodused ülesanded. Maarja oli nõus. Ja arvake ära, mis oli selle tulemuseks? - Maarja kodused ülesanded olid ka tegelikult tehtud hindele „5“! Õpetaja oli võtnud temalt ära läbikukkumise hirmu. Selle puudumisel julges Maarja vabalt tunnis käia ja tal läks väga hästi.

Samamoodi pakub Jumal meile igavese elu. Paulus ütleb: „Meie elu on koos Kristusega Jumalas“ (Kl :3). Jeesus kinnitab: „Kes usub Pojasse, sellel on igavene elu“ (Jh 3:36). Lõpphinde annab Jumal meile armust, hoolimata meie tasemest! Meilt ootab Jumal aga lihtsalt, et me „osaleksime tunnis ja teeksime ära kõik kodused ülesanded“ – st et me peaksime regulaarset osadust Jumalaga ja elaksime Jumala tahte kohaselt. Ma soovin, et me teeksime omalt poolt kõik, et niiviisi Jumalale meeldida (1Ts 4:1)!

Allikas Kolgata kogudus

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS