Mida tähendab Jumala teenimine?

Jumal
Tüpograafia
``Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat!" (Joosua 24: 15)
Mida see tähendab?
  • See tähendab teha seda, mida Jumal ütleb, sellisel moel mis näitab, et ta on väärtuslik endas
  • See tähendab Temale allumist sellisel viisil, mis muudab ta vapustavaks
On selliseid allumise viise, mis jätavad Jumalast ähvarda mulje, mitte vapustava. Jumala tahte tegemiseks on viise, mis pööravad tähelepanu pigem faktile, et ta on autoriteet, mitte aare.
Sellinne teenistus ei ole see teenistus, milleks Jumal on meid kutsunud.
 
Aga mis on neil vahet?
 
Vahe on selles, et Jumal on öelnud, et me ei teeniks teda nagu tal oleks midagi vaja
``Ta ei lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks tal midagi vaja, - tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.`` (Ap 17:25)
``Sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!" (Mk 10:45)
Mõlemad need kirjakohad panevad rõhu Jumala andmisele ,kui me teenime.
Nii, et selline teenimine, mis näitab Jumalat väärtusliku ja vapustavana, on teenimine, mis tõeliselt teenib Jumalat, selleks järjepidevalt saades talt. Võtmetekst selle kirjeldamiseks on 1. Peetruse 4:11-
``Kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal
saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu.``
Jumalat nähekse kõige aulisemana kui kogu meie teenimine saab igal hetkel oma varud Jumala käest.
Need varud saame me usu kaudu. See tähendab, et me usaldame igal hetkel, et kõik mis meil on vaja tema teenimiseks, ta ka ise annab.(``elu, õhu ja kõik``). See on mureliku või rahutu oleku vastand. Selline teenimine on rõõmus. Ja see ei näita Jumalat väiksema autoriteedina vaid igavikuliselt ihaldusväärsemana. See on au, mida Jumal väärib. Andja saab au.
 
Seega, ``Teenige Issandat rõõmuga`` (Ps 100:2)
 
 
Autor: John Piper, (www.desiringgod.org)
Tõlkis: Ave Sepp
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS