Minu tänu puhkuserohkest suvest

Kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste tänu kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks.

Hommikune sõna ja palve

Hommikuti on ikka see kiusatus, et laseme uudistel ja nutitelefoni teavitustel oma päeva tooni ära määrata. Täna oli aga teistmoodi. Võtsime viiekesi kohe peale ärkamist aega sõna lugemiseks ja palvetamiseks. Tegelikult on meid siin Agape Eesti väljasõidul rohkem ja erinevates gruppides erinev arv inimesi aga kuna meie hommikuses palvegrupis on viis inimest, siis siit ka nimi - Sõna ja palve viiele :)

Kuninglik pulmapiduJeesuse tähendamissõnades sisalduvate võrdumite üle on juureldud sajandeid ning ikka ja jälle leiavad inimesed sealt nii endale kui teistele häid pärle.

Sirvisin minagi täna hommikul Piiblit ja peale mõningast siit-sealt lugemist peatusin kuningliku pulmapeo tähendamissõna juures.

Kutsutute põrumine

Jeesus rääkis loo ühest kuningast, kes saatis sõnumi kutsutuile, et nad tuleks pulmapeole. Kuid kutstud ei tahtnud tulla. Lõpplahendusena loobub kuningas kutsututest ja laseb oma alluvatel kutsuta pulma keda iganes nad leiavad. Ja nad leiavadki ning pulmakoda sai täis pidulisi, nii halbu kui häid.

Kuninglik pulmapidu

Kuninglik pulmapidu võis alata ning ka kuningas astus rahva sekka aga oma üllatuseks nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas. Kuningas küsis talt: "Sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata?" Aga see ei saanud sõnagi suust, mille peale lasi kuningas ta siduda ja välja pimedusse visata.

Oma loo lõpetuseks ütleb Jeesus: "Sest paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud!"

Meid hinnatakse ja valitakse riiete järgi

Ma usun, et küsimus ei ole selles, kas me kanname Armani't või Gucci't, sest Jeesust ei ole kunagi huvitanud, kui hästi sa väliselt riides oled.

Enne kuningliku pulmapeo tähendamissõna on Jeeusel juttu variseridega, keda ta nende silmakirjalikkuse pärast tähendamissõnadega põrmustab. Seega ma usun, et Jeesus illustreerib "rõivasteks" midagi muud. Näiteks ülekohtuteod, silmakirjalikkuse ja igasuguse patu aga ka abivalmiduse, head teod ja puhta usu.

Mõtlesin siis selle peale, et ma võin olla kutsutud - ja olengi! - aga ma pean päev-päevalt nägema vaeva, et pulmapeol võiksin kanda heade tegude, armastuse ja puhta usu pulmarõivaid.

***

Tähendamissõna kuninglikust pulmapeost (Matteuse evangeelium 22 peatükk, salmid 1 - 14)

Ja Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema: "Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla.

Taas ta läkitas teisi sulaseid: "Öelge kutsutuile: Vaata, mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma!" Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale, mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid nad ära. Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, hukkas need mõrtsukad ja süütas põlema nende linna. Siis ta ütles oma sulastele: "Pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes
leiate!"

Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda leidsid, nii halbu kui häid, ning pulmakoda sai täis pidulisi. Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas. Ja ta ütles talle: "Sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata?" Aga see ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenijatele: "Siduge tema jalad ja käed ning visake ta välja pimedusse!" Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Sest paljud on kutsutud, aga vähesed valitud."

Valmis igaks raskuseksKui raskused sind tabavad, on juba hilja hakata end usus ja palves üles ehitama. Need aga, kes on olnud Jeesusega, on alati valmis.

Üks abielupaar saatis meile hiljaaegu kirja, mis oli kirjutatud sellises vaimsuses, et andis selgelt märku nende koosolemisest Jeesusega. Nende 24-aastane tütar oli olnud ühe sõbrannaga väljas, kui üks hullumeelne mees nad mõlemad röövis ja hiljem nende tütre väga võikal moel tappis.

See abielupaar oli shokis. Nende sõbrad ja naabrid imestasid: „Kuidas küll ükski lapsevanem suudaks sellisest tragöödiast välja tulla?“ Ja ometigi, umbes tunni aja jooksul langes Püha Vaim selle leinava abielupaari üle, tuues üleloomulikku tröösti ja lohutust. Tõsi küll, kõigi järgnevate päevade jooksul, mis olid täis valu ja pisaraid, ei lakanud need leinavad vanemad küsimast Jumalalt: „Miks?“ Ja ometigi kogu selle aja vältel kogesid nad jumalikku rahu ja hingamist.

Igaüks, kes neid vanemaid tundis, oli hämmingus nende rahulikkuse üle, kuid seda paari oli ettevalmistatud nende kriisihetkedeks. Nad olid juba ammu teadnud, et Jumal ei lase nendega iialgi sündida midagi, millel poleks sügavamat eesmärki. Mistõttu, kui see kohutav uudis saabus, nad ei vajunud kokku.

Muide, need vanemad ja nende ülejäänud lapsed hakkasid paluma selle tapja pärast. Linnarahvas ei suutnud sellega leppida, kuid see jumalakartlik abielupaar rääkis ja õpetas Jumala võimest varustada jõuga sõltumata sellest, mis ka elu ei tooks. Linnarahvas mõistis, et nende jõud ei tulnud kusagilt mujalt kui vaid Jeesuse käest ja üsna peagi öeldi selle paari kohta: „Nad on ime! Nad on tõelised Jeesuse inimesed!“

„Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Sellepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas. Möllaku ja vahutagu tema veed, värisegu mäed tema ülevusest! Sela.“ (Psalm 46:2-4)

Allikas http://davidwilkersonestonian.blogspot.com/