Kuninglik pulmapidu

Päevasõna
Tüpograafia

Kuninglik pulmapiduJeesuse tähendamissõnades sisalduvate võrdumite üle on juureldud sajandeid ning ikka ja jälle leiavad inimesed sealt nii endale kui teistele häid pärle.

Sirvisin minagi täna hommikul Piiblit ja peale mõningast siit-sealt lugemist peatusin kuningliku pulmapeo tähendamissõna juures.

Kutsutute põrumine

Jeesus rääkis loo ühest kuningast, kes saatis sõnumi kutsutuile, et nad tuleks pulmapeole. Kuid kutstud ei tahtnud tulla. Lõpplahendusena loobub kuningas kutsututest ja laseb oma alluvatel kutsuta pulma keda iganes nad leiavad. Ja nad leiavadki ning pulmakoda sai täis pidulisi, nii halbu kui häid.

Kuninglik pulmapidu

Kuninglik pulmapidu võis alata ning ka kuningas astus rahva sekka aga oma üllatuseks nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas. Kuningas küsis talt: "Sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata?" Aga see ei saanud sõnagi suust, mille peale lasi kuningas ta siduda ja välja pimedusse visata.

Oma loo lõpetuseks ütleb Jeesus: "Sest paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud!"

Meid hinnatakse ja valitakse riiete järgi

Ma usun, et küsimus ei ole selles, kas me kanname Armani't või Gucci't, sest Jeesust ei ole kunagi huvitanud, kui hästi sa väliselt riides oled.

Enne kuningliku pulmapeo tähendamissõna on Jeeusel juttu variseridega, keda ta nende silmakirjalikkuse pärast tähendamissõnadega põrmustab. Seega ma usun, et Jeesus illustreerib "rõivasteks" midagi muud. Näiteks ülekohtuteod, silmakirjalikkuse ja igasuguse patu aga ka abivalmiduse, head teod ja puhta usu.

Mõtlesin siis selle peale, et ma võin olla kutsutud - ja olengi! - aga ma pean päev-päevalt nägema vaeva, et pulmapeol võiksin kanda heade tegude, armastuse ja puhta usu pulmarõivaid.

***

Tähendamissõna kuninglikust pulmapeost (Matteuse evangeelium 22 peatükk, salmid 1 - 14)

Ja Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema: "Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla.

Taas ta läkitas teisi sulaseid: "Öelge kutsutuile: Vaata, mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma!" Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale, mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid nad ära. Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, hukkas need mõrtsukad ja süütas põlema nende linna. Siis ta ütles oma sulastele: "Pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes
leiate!"

Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda leidsid, nii halbu kui häid, ning pulmakoda sai täis pidulisi. Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas. Ja ta ütles talle: "Sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata?" Aga see ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenijatele: "Siduge tema jalad ja käed ning visake ta välja pimedusse!" Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Sest paljud on kutsutud, aga vähesed valitud."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS