Film "Kahetsus ja andestus"

Film ja TV
Tüpograafia

alt

Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudil valmis film "Kahetsus ja andestus".

Film „Kahetsus ja andestus“ tutvustab lepitamismeetodit videopöördumise vahendusel. Lepitamisena käsitletakse tegevust, kus konflikti aitab lahendada sõltumatu vahendaja. Selline lepitamine lähtub mõtteviisist, et karistava õiguse kõrval on oluline lepitava ehk taastava õiguse rakendamine. Lepitav ehk taastav õigusemõistmine taotleb kahjustatud osapoolte tervendamist, nende taasintegreerimist kogukonna ellu ning kahjude hüvitamist. Filmis selgitatakse videopöördumise meetodi olemust, eeliseid ja läbiviimist. Videopöördumise sisuks on siiras kahetsus ja andestuse palumine teo eest, millega on põhjustatud füüsilisi või hingelisi kannatusi, materiaalset kahju jms.
 Film on suunatud laiale sihtrühmale (sotsiaaltöötajad, vanglakaplanid, kriminaalhooldajad, ohvriabitöötajad, sotsiaalse võrgustiku partnerid jt).

Filmi idee autor on Avo Üprus, stsenarist ja operaator Urmas Roos. Režiistsenaarium ning montaaž Elo Selirand.

Täname filmi valmimisele kaasa aidanuid: Avo Üprus, Ingmar Kurg, Keili kollamaa, Jaanus Kangur, Jevgeni Dmitrijevski, Rein Käsk, Avo-Rein Tereping, Elme Väljaste, Kersti Kask, Kersti Lootus, Rein Uuemõis, Philippe Jourdan, Elo Selirand, Raivo Asuküla, Viljam Borissenko, Külvi Kurg, Prison Fellowship International ning videopöördumistes anonüümseks jääda soovinud isikuid.

Filmi valmimist toetasid Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.

Head vaatamist! http://vimeo.com/26544887

altalt

alt

Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudil valmis film "Kahetsus ja andestus".

Film „Kahetsus ja andestus“ tutvustab lepitamismeetodit videopöördumise vahendusel. Lepitamisena käsitletakse tegevust, kus konflikti aitab lahendada sõltumatu vahendaja. Selline lepitamine lähtub mõtteviisist, et karistava õiguse kõrval on oluline lepitava ehk taastava õiguse rakendamine. Lepitav ehk taastav õigusemõistmine taotleb kahjustatud osapoolte tervendamist, nende taasintegreerimist kogukonna ellu ning kahjude hüvitamist. Filmis selgitatakse videopöördumise meetodi olemust, eeliseid ja läbiviimist. Videopöördumise sisuks on siiras kahetsus ja andestuse palumine teo eest, millega on põhjustatud füüsilisi või hingelisi kannatusi, materiaalset kahju jms.
 Film on suunatud laiale sihtrühmale (sotsiaaltöötajad, vanglakaplanid, kriminaalhooldajad, ohvriabitöötajad, sotsiaalse võrgustiku partnerid jt).

Filmi idee autor on Avo Üprus, stsenarist ja operaator Urmas Roos. Režiistsenaarium ning montaaž Elo Selirand.

Täname filmi valmimisele kaasa aidanuid: Avo Üprus, Ingmar Kurg, Keili kollamaa, Jaanus Kangur, Jevgeni Dmitrijevski, Rein Käsk, Avo-Rein Tereping, Elme Väljaste, Kersti Kask, Kersti Lootus, Rein Uuemõis, Philippe Jourdan, Elo Selirand, Raivo Asuküla, Viljam Borissenko, Külvi Kurg, Prison Fellowship International ning videopöördumistes anonüümseks jääda soovinud isikuid.

Filmi valmimist toetasid Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.

Head vaatamist!

">

altalt

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS