alt

MA TEAN, KES MA OLEN
Ma olen Jumala laps .(Jh. 1:12)
Ma olen Kristuse sõber.(Jh 15:15 )
Ma olen ühenduses Issandaga .(1 Kor. 6:17)
Ma olen ostetud kõrge hinnaga (1 Kor 6:19-20)
Ma olen Kristuse tunnistaja. (Ap 1:8)
Ma olen maa sool ja valgus.(.Mat 5:13-14)
Ma olen Kristuse ihu liige.(1 Kor 12:27)
Ma olen igaveseks vaba hukkamõistmisest. ( Ro 8: 1-2)
Ma olen Taeva kodanik. (Fi 3:20)
Ma olen vaba kõigist süüdistustest enda vastu. (Ro 8:31 -34)
Ma olen lepituse käskjalg.(2 Kor 5:17-21)
Mul on ligipääs Jumalale Püha Vaimu kaudu.(Ef. 2:18)
Ma olen pandud istuma taevalikku olukorda Jeesuses Kristuses. (Ef 2:6)
Mind ei saa miski lahutada Jumala armastusest.(Ro 8:35-39)

Ma olen loodud, võitud ja kinnitatud Jumala poolt.(2 Kor 1:21-22 )
Ma olen valitud ja seatud vilja kandma.(Jh 15:16)
Ma pääsen ligi Jumalale vabaduses ja kindluses.(Ef 3: 12 )
Ma saan teha kõik Kristuse läbi, kes teeb mind tugevaks.(Fi 4:13 )
Ma olen tõelise viinapuu oks ja Kristuse elu kanal.(Jh 15: 1-5)
Ma olen Jumala tempel.(1Kor 3:16).

Ma olen Kristuses täielik.(Kl.2:10)
Ma olen õigeks mõistetud Kristuse läbi.(Ro 5:1)
Ma olen Jumala kaastööline.(Ef. 2:10)
Ma olen kindel, et head teod, mis Jumal on alustanud, saavad täiuslikuks.(Fil 1:5)
Ma olen päästetud ja andeks saanud (Ef 1:5)

Kiitus Issandale, et ma tean, kes ma olen!

altTuleb nentida, et kiriku ja kristluse ajaloos on tõepoolest asju, mis ei kaunista ei kirikut ega seda, mida kirikuis on õpetatud – ristisõjad on üks neist. Tuleb aga tähele panna, et ristisõjad ega muu sarnane vägivalla kasutamine ei esinda tegelikult seda, mida kristlus õpetab. On kahetsusväärne et „kristluse levitamise” sildi all on oma ambitsioone realiseerida püüdnud väga erinevate huvidega isikud ja liikumised.

Palju arutelu on olnud erinevate uskondade sallivuse ja respekteerimise kohta. Vähem nelipühi, baptistid, luterlased teemal, sest see pole eriti probleem aga rohkem moslemid, budaism, kristlus teemal.. Inimestel tekib tihti küsimusi, et miks nii palju religioone ning miks just kristlased väidavad kristluse ainuõigsust..