Kes ma olen?

Usk
Tüpograafia

alt

MA TEAN, KES MA OLEN
Ma olen Jumala laps .(Jh. 1:12)
Ma olen Kristuse sõber.(Jh 15:15 )
Ma olen ühenduses Issandaga .(1 Kor. 6:17)
Ma olen ostetud kõrge hinnaga (1 Kor 6:19-20)
Ma olen Kristuse tunnistaja. (Ap 1:8)
Ma olen maa sool ja valgus.(.Mat 5:13-14)
Ma olen Kristuse ihu liige.(1 Kor 12:27)
Ma olen igaveseks vaba hukkamõistmisest. ( Ro 8: 1-2)
Ma olen Taeva kodanik. (Fi 3:20)
Ma olen vaba kõigist süüdistustest enda vastu. (Ro 8:31 -34)
Ma olen lepituse käskjalg.(2 Kor 5:17-21)
Mul on ligipääs Jumalale Püha Vaimu kaudu.(Ef. 2:18)
Ma olen pandud istuma taevalikku olukorda Jeesuses Kristuses. (Ef 2:6)
Mind ei saa miski lahutada Jumala armastusest.(Ro 8:35-39)

Ma olen loodud, võitud ja kinnitatud Jumala poolt.(2 Kor 1:21-22 )
Ma olen valitud ja seatud vilja kandma.(Jh 15:16)
Ma pääsen ligi Jumalale vabaduses ja kindluses.(Ef 3: 12 )
Ma saan teha kõik Kristuse läbi, kes teeb mind tugevaks.(Fi 4:13 )
Ma olen tõelise viinapuu oks ja Kristuse elu kanal.(Jh 15: 1-5)
Ma olen Jumala tempel.(1Kor 3:16).

Ma olen Kristuses täielik.(Kl.2:10)
Ma olen õigeks mõistetud Kristuse läbi.(Ro 5:1)
Ma olen Jumala kaastööline.(Ef. 2:10)
Ma olen kindel, et head teod, mis Jumal on alustanud, saavad täiuslikuks.(Fil 1:5)
Ma olen päästetud ja andeks saanud (Ef 1:5)

Kiitus Issandale, et ma tean, kes ma olen!

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS