Väga rikkalik palve!

Palve ja paast
Tüpograafia

Mille pärast palvetas Uue Testamendi aegne kogudus?

Nad palvetasid Jumala poole, et Jumal muretseks õigust oma rahvale (Lk 18:7).

Nad palvetasid Jumala poole, et Jumal päästaks uskmatuid (Rm 10:1).

Nad palvetasid Jumala poole, et Jumal juhiks sõna-mõõga kasutamist (Ef 6:17-18).

Nad palvetasid Jumala poole, et olla julged kuulutustöös (Ef 6:18-19; Ap 4:29).

Nad palvetasid Jumala poole imede ja tunnustähtede pärast (Ap 4:30; Jk 5:17-18).

Nad palvetasid Jumala poole haigestunud kaasuskliku pärast (Jk 5:14-15).

Nad palvetasid Jumala poole uskmatute tervenemise pärast (Ap 28:8).

Nad palvetasid Jumala poole kurjade vaimude väljaajamise pärast (Mk 9:29).

Nad palvetasid Jumala poole üleloomulike vabastamiste pärast (Ap 12:5,12; Ap 16:25-26).

Nad palvetasid Jumala poole, et Jumal ärataks üles surnuid (Ap 9:40).

Nad palvetasid Jumala poole, et Jumal varustaks oma armeed iga päev kõige vajalikuga (Mt 6:11).

Nad palvetasid Jumalalt strateegilist tarkust (Jk 1:5).

Nad palvetasid Jumala poole, et ta seaks juhid oma kohtadele (Ap 14:23).

Nad palvetasid, et Jumal saadaks lisajõude tööd tegema (Mt 9:38).

Nad palvetasid Jumala poole misjonäride töö edukuse pärast (Rm 15:30-31).

Nad palvetasid Jumala poole koguduse ühtsuse ja üksmeele pärast (Jh 17:20.21).

Nad palvetasid Jumala poole, et Jumal võimaldaks kokkusaamisi (1Ts 3:10).

Nad palvetasid Jumalalt kasvamist tunnetuses ja kogemises (Fl 1:9-10).

Nad palvetasid Jumalalt tema tahte äratundmist (Kl 1:9).

Nad palvetasid Jumala poole, et teda paremini tunda (Kl 1:10; Ef 1:17).

Nad palvetasid, et Jumal annaks neile väge taibata Kristuse armastuse suurust (Ef 3:14,18).

Nad palvetasid Jumalalt suuremat arusaamist kindlast lootusest (Ef 1:16,18).

Nad palvetasid Jumalalt jõudu ja kannatlikkust (Kl 1:11; Ef 3:16).

Nad palvetasid Jumalalt tema väe suuremat kogemist enese sees (Ef 1:16,19).

Nad palvetasid Jumala poole, et nende usk ei lõpeks (Lk 22:32; 21:36).

Nad palvetasid Jumalalt suuremat usku (Mk 9:24)

Nad palvetasid Jumala poole, et nad ei satuks kiusatusse (Mt 6:13; 26:41)

Nad palvetasid Jumala poole, et Jumal viiks ellu nende head otsused (2Ts 1:11).

Nad palvetasid Jumala poole, et nad teeksid häid tegusid (Kl 1:10).

Nad palvetasid Jumalalt andestust oma pattudele (Mt 6:12).

Nad palvetasid Jumalalt kaitset kurja eest. (Mt 6:13).


[John Piperi kogutud kirjakohad.]

Allikas Tartu Kolgata baptistikogudus

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS