alt

Kui inimene saab päästetud, siis otsib ta innukalt Jumala tahet, erinevalt sellest, kes on juba pikka aega käinud kirikus ja vahest leigeks jäänud, kuna ei tea oma eesmärki. Lahendusi otsitakse eriti täbaras olukorras. Otsitakse lahendusi oma võtmeküsimustele, kuid ikka veel sageli kuskilt väliseid märke pidi juhtimist taotledes. Sest inimene on harjunud otsima neid väljastpoolt, mitte enesest. Kuid Jumala vaim asub inimese sees! Seespidiselt on inimeses kõik olemas selleks, et käia vaimus ja olla Püha Vaimu poolt juhitud ning ta on võitud.

Gideon oli väga täbaras olukorras ja üldse kogu Iisraeli rahvas sattus Jumala ees ebasoosingusse, kuna tegelesid baali kummardamisega. Issand võttis oma valitult rahvalt kaitse pealt 7-aastataks, mille tagajärjel naaberrahvad üha riisusid ja röövisid neid vahetpidamata, ööd ja päevad. Kuni ühel päeval ilmutas Issanda ingel ennast Gideonile. Ta ütles "Issand on sinuga, sina tubli mees!" Ha-ha-haaa! Mis tubli mees?! Gideon varjas ennast rüüstajate eest. Ka ei olnud ta midagi erilist korda saatnud. Kuid ingel ütleb talle: sina tubli mees! Gideon loomulikult võtab asja rahulikult ja ei tee sest välja, aga milline iroonia. Kas pole? Kuid Gideon on realist. Kuid ta on seda liigagi. Ta on pragmaatik!

Ingel andis talle ülesanded. Kõigepealt pidi ta maha kiskuma baali altari. Ta tegigi seda. Gideon sai selle tõttu uue nime: Jerubbaal. See oli talle n-ö kondiproov. Pärast seda täitis Jumal teda oma vaimuga. "Aga Issanda Vaim täitis Gideoni" võime lugeda salmist 34, Kohtumõistjate raamatu 6 ptk. Ja pange tähele, mida Gideon edasi teeb. Ta on saanud just Jumala Vaimu poolt täisvarustuse nö vaimulikuks sõjapidamiseks ja + reaalselt Jumal käib tema kõrval, aga Gideon paneb "villad välja" ehk teisisõnu tahab Jumala käest kinnitust. Kahekordselt. Kas see oli vale? Ei olnud. Aga kas see oli tarvilik? Ka ei olnud. Gideon on täis Püha Vaimu, kuid ikka veel otsib väliseid märke, mida siis Jumal talle extra korraldab. Täpselt nii on ka täna. Mitte midagi pole muutunud inimeste mõtlemises.

Inimesed saavad uussünnist osa. Paljud täidetakse pealaest jalatallani Püha Vaimuga ja nad ujuvad Jumala Vaimus nii, et see ajab neist üle, aga nad otsivad ikka veel väliseid märke. Välist juhtimist. Selle asemel, et kasutada oma kõige efektiivsemat relva, mis asub otse inimese vaimus, südames.

Jumala Püha Vaimu juhtimise usaldamine ja tema võidmisel käimine on inimeses kinni. Mitte Jumala taga. Inimese valikust sõltub, kas ta ikka veel otsib märke teistelt või ootab neid. Kinnituse saamine tugevdab usku, kuid ei ole hädavajalik. Kui sa tajud, et sa oled Vaimust juhitud, siis sa oledki! Sul ei ole vaja extra kinnitust - Gideoni moodi: luba ma katsun veel kord villadega! (Km 6:39). Keegi muidugi sel kombel ei ootagi kinnitust, aga ikkagi. Selline tegevus on tarbetu. Piibel kirjutab: "Teil on võidmine sellelt, kes on Püha, ja teil kõigil on teadmine!" 1Jh 2:20.

"Aga võidmine, mille te olete saanud temalt, püsib ju teis ning teil pole vaja, et keegi teid õpetaks; vaid nii nagu tema võidmine teid kõiges õpetab - see on tõde, mitte vale - ja nii nagu tema teid on õpetanud, nõnda püsige Kristuses" 1Jh 2:27. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed!

 

Allikas: Kristlik Mõttevõra

Enne kui Davidist, siis paar mõtet iseendast ja meist! Davidi post järgneb, paikneb all.

Mulle on sageli öeldud, et

  • "Kuule, sa siin kirjutad selliseid vägevaid asju mida kõike teha, aga kas see on ikka võimalik?"
  • "Kas sul on vägi ja meelevald?"
  • "Kus on su viljad?"
  • "Miks sa tänaval ei kuuluta?"
  • "Kas see sõna, mida sa õpetad, kas sa ise ka selle järgi elad?" jt - väljakutsuvaid küsimusi.

Küsimused meelevallast.

Aga mind on õpetatud järgima Jeesust.

Piibel kirjutab kuidas seda teha. Küsimus meelevallast on igivana a´la "kes sa selline üldse oled" et sa selliseid asju õpetad inimestele? Kus sa said selle väe? Miks meie sinu meelevalla saamistest midagi ei tea?

Ja kui Jeesus oli pühakotta tulnud ja õpetas, astusid ülempreestrid ja rahvavanemad tema juurde ja ütlesid: "Millise meelevallaga sa seda kõike teed? Ja kes on sulle andnud selle meelevalla?" (Mt 21:23).

Küsimus polnud selles, et Jeesusel ei olnud meelevalda. Vaid selles, miks see meelevald ei ole saadud variseride (nt käte pealepanemise) kaudu. Miks "meie ei tea" sellest, kust sa selle said?

alt

Kuid meile on antud kogu meelevald, seista rästikute peal - KARTMATULT - usus. Kahte pidi mõtlemata - ilma KAHTLEMATA! Panna vastu kuradile ja tema inglite väehulkadele ja kuulutada evangeeliumi, kõikide vahendite ja andide ja võimalustega, mis meie kätte on Jumal andnud. Seda tean mina. Nii usun mina.

"Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma Isalt" ütles Jeesus (Jh 10:18).

Ja Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. (Mt 10:1) Ja Jeesus läkitas nad välja, andis neile ülesanded. Ta andis meelevalla veel ammu enne seda, kui nad said Püha Vaimu. Ja ütles: minnes kuulutage: Taevariik on lähedal! Nad tegutsesid Jumala nimel. Rahvahulgad kartsid ja ülistasid Jumalat, kes annab inimestele sellise meelevalla, kirjutab piibel Mt 9:18.

Ja Jeesus ütles neile: "Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule! Mt 16:18. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse (Jh 1:12).

Meelevald on kõigile, kes Jeesuse vastu võtavad. Mina olen tema vastu võtnud. Meil on õigus paluda Isa ees mida iganes meil vaja on "Jeesuse nimel". Jumal andis Jeesuse kätte kõik ja Jeesuse nimi on parim garantii! Isa juurde me saame Jeesuse tõttu. Meelevald on meil Jeesuse tõttu. Meil on õigus Isa ees meelde tuletada Jeesust. Ta ei saa seda mitte arvestada. Selle meelevallaga ma kuulutan kuradile lüüasaamist! Lahing on juba läbi. Võit on käes. Minu elu on veel ees, aga Jeesus võitis ära kurja. Meil on sama vägi ja meelevald.

Võibolla sa ei tea, et sa oled Jumala esindaja, kes Jeesuse nimel esindab Taevariiki siin - eestimaal, siis võta seda teadmiseks - ja võta vastu ka meelevald. See on sul olemas. See on sinu identiteet. Aga kui sa seda õigust ei kasuta, siis mitte keegi ei tea mitte midagi sulle antud meelevallast ja Püha Vaimu väest. Sul võib olla koolitunnistus, aga kui sa seda ei ütle oma tööandjale - ei kasuta seda, siis ta ei tea seda arvesse võtta. Ometi on sul see koolitunnitsus, mis annab sulle õigused. Kasuta oma meelevalda!

Aga David kirjutab täna:

---

MITTE IIALGI KARTES

Elades ja käies Vaimus oled sa pidevalt deemonlike jõudude sihtmärgiks ja nende poolt tagakiusatav. Kuid sa ei pea tundma hirmu ühegi deemonliku väe ees mitte kusagil ega iial!

Paulus oli pidevalt kiusatud deemonlike vägede poolt. Ta oli kuulutamas Pafose saarel, kui deemonid püüdsid sisse sõita: "Seal leidsid nad ühe juudi nõia ning valeprohveti nimega Barjeesus...kes pani vastu...püüdes maavalitsejat usust eemale pöörata." (Apostlite teod 13:6-8)

Barjeesus tähendab "Jeesuse poega" või "valguse inglit". Antud kontekstis oli see Saatan ise, kes püüdis Paulusele vastu seista. Kuid Püha Vaim tõusis esile apostli sees: "Aga Saulus...täis Püha Vaimu...ütles: "Oh sa kuradi poeg, täis kõiksugu kavalust ja kõiksugu kelmust, kõige õiguse vaenlane, kas sa ei lakka Issanda sirgeid teid väänamast? Ja nüüd, vaata, Issanda käsi tuleb su peale ja sa jääd pimedaks ega näe päikest tükil ajal!" Ja otsekohe langes Elümase üle pimedus ning ringi tammudes otsis ta talutajaid. Kui maavalitseja nägi, mis juhtus, hakkas ta uskuma, olles hämmastunud Issanda õpetusest." (Apostlite teod 13:9-12)

Paulus, olles täidetud Püha Vaimuga, purustas kõik pimeduse väed!

Sellest ainuüksi ei piisa, et sa kurvastad Saatana kiusamiste pärast! Apostlite tegude 16-ndas peatükis Paulus samuti kurvastas, mis tegelikult tähendas "häiritud olekut, rahutust". Ta lasi sel kesta üsna mitu päeva, kuni Püha Vaim tõusis ta sees ja ta käratas deemonlikele jõududele: "Nüüd aitab – küllalt! Jeesuse nimel - kaduge siit!" (vt. Apostlite teod 16:16-18)

Armsad, me nõustume liiga palju võtma vastu Saatanalt! Kuid varem või hiljem saabub aeg, kus ka meie peame tõusma Püha Vaimu väes ja ütlema: "Siit maalt ja küllalt! Ma käsin sind Jeesuse nimel – lase jalga!"

Kui sina võtad meelevalla ja käsid deemonitel kaduda, tõuseb Saatan su vastu kogu oma varustusega. Kohe peale seda, kui Paulus oli ajanud kurjad vaimud välja tolle vaevatud tüdruku seest Apostlite tegude 16:16-18, hakkas Saatan tegutsema. Ta õhutas kohu rahva Pauluse ja Siilase vastu ning korraga olid nad keset suuri raskusi.

Linna isandad lasid nad läbi peksta ja vangikongi heita. Ja iga piitshoobiga nende selgadel võin ma kuulda saatana häält, mis ütleb: "Nii et sa arvad end selle lahingu võitnud olevat? Sa arvad, et oled võimeline minu deemoneid välja ajama ja võtma meelevalda minu üle?"

Kuid kurat ei tundunud teadvat, et mida enam sa peksad Jumala sulast, kes käib Pühas Vaimus, seda enam kiitust sa temast välja peksad. Kui sa uputad ta raskustesse ja aheldad ta probleemide ning murede külge, laulab tema hoopis kiitust ja ülistust!

"Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites, ning vangid kuulasid neid." (Ap.16:25)

Kui me tahame käia Vaimus, peame me ka uskuma, et Jumal on võimeline meid üleloomulikult vabastama igast Saatana sidumisest. Vahet pole, kui Jumal peaks selle tarvis kasvõi maavärina esile kutsuma, sest see on just see, mida Ta Pauluse heaks tegi: "Aga äkitselt sündis nii suur maavärisemine, et vangihoone alused vappusid. Ja otsekohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla." (Ap.16:26)

Saatan püüab tuua su ellu kõige hirmuäratavama kiusatuse või katsumuse, millega sa eales oled silmitsi seisnud, sest ta tahab suruda sind süütunde ja hukkamõistu alla, kus sa lahkad end ribadeks. Kallis Jumala püha – sa pead tõusma Vaimus ja tõstma oma pilgu kõigilt oma olukordadelt ja ahelailt. Ära püüa kõike oma mõistusega aru saada, aga lihtsalt kiida ja ülista Jumalat, sest siis Ta kannab hoolt sinu vabastamise eest!

11. august 2010
David Wilkerson
 

---

Lisaks lugemist: Kas sul on vägi ja meelevald?

Allikas: Kristlik Mõttevõra