Sa ei vaja teistsugust võidmist

Püha Vaim
Tüpograafia

alt

Kui inimene saab päästetud, siis otsib ta innukalt Jumala tahet, erinevalt sellest, kes on juba pikka aega käinud kirikus ja vahest leigeks jäänud, kuna ei tea oma eesmärki. Lahendusi otsitakse eriti täbaras olukorras. Otsitakse lahendusi oma võtmeküsimustele, kuid ikka veel sageli kuskilt väliseid märke pidi juhtimist taotledes. Sest inimene on harjunud otsima neid väljastpoolt, mitte enesest. Kuid Jumala vaim asub inimese sees! Seespidiselt on inimeses kõik olemas selleks, et käia vaimus ja olla Püha Vaimu poolt juhitud ning ta on võitud.

Gideon oli väga täbaras olukorras ja üldse kogu Iisraeli rahvas sattus Jumala ees ebasoosingusse, kuna tegelesid baali kummardamisega. Issand võttis oma valitult rahvalt kaitse pealt 7-aastataks, mille tagajärjel naaberrahvad üha riisusid ja röövisid neid vahetpidamata, ööd ja päevad. Kuni ühel päeval ilmutas Issanda ingel ennast Gideonile. Ta ütles "Issand on sinuga, sina tubli mees!" Ha-ha-haaa! Mis tubli mees?! Gideon varjas ennast rüüstajate eest. Ka ei olnud ta midagi erilist korda saatnud. Kuid ingel ütleb talle: sina tubli mees! Gideon loomulikult võtab asja rahulikult ja ei tee sest välja, aga milline iroonia. Kas pole? Kuid Gideon on realist. Kuid ta on seda liigagi. Ta on pragmaatik!

Ingel andis talle ülesanded. Kõigepealt pidi ta maha kiskuma baali altari. Ta tegigi seda. Gideon sai selle tõttu uue nime: Jerubbaal. See oli talle n-ö kondiproov. Pärast seda täitis Jumal teda oma vaimuga. "Aga Issanda Vaim täitis Gideoni" võime lugeda salmist 34, Kohtumõistjate raamatu 6 ptk. Ja pange tähele, mida Gideon edasi teeb. Ta on saanud just Jumala Vaimu poolt täisvarustuse nö vaimulikuks sõjapidamiseks ja + reaalselt Jumal käib tema kõrval, aga Gideon paneb "villad välja" ehk teisisõnu tahab Jumala käest kinnitust. Kahekordselt. Kas see oli vale? Ei olnud. Aga kas see oli tarvilik? Ka ei olnud. Gideon on täis Püha Vaimu, kuid ikka veel otsib väliseid märke, mida siis Jumal talle extra korraldab. Täpselt nii on ka täna. Mitte midagi pole muutunud inimeste mõtlemises.

Inimesed saavad uussünnist osa. Paljud täidetakse pealaest jalatallani Püha Vaimuga ja nad ujuvad Jumala Vaimus nii, et see ajab neist üle, aga nad otsivad ikka veel väliseid märke. Välist juhtimist. Selle asemel, et kasutada oma kõige efektiivsemat relva, mis asub otse inimese vaimus, südames.

Jumala Püha Vaimu juhtimise usaldamine ja tema võidmisel käimine on inimeses kinni. Mitte Jumala taga. Inimese valikust sõltub, kas ta ikka veel otsib märke teistelt või ootab neid. Kinnituse saamine tugevdab usku, kuid ei ole hädavajalik. Kui sa tajud, et sa oled Vaimust juhitud, siis sa oledki! Sul ei ole vaja extra kinnitust - Gideoni moodi: luba ma katsun veel kord villadega! (Km 6:39). Keegi muidugi sel kombel ei ootagi kinnitust, aga ikkagi. Selline tegevus on tarbetu. Piibel kirjutab: "Teil on võidmine sellelt, kes on Püha, ja teil kõigil on teadmine!" 1Jh 2:20.

"Aga võidmine, mille te olete saanud temalt, püsib ju teis ning teil pole vaja, et keegi teid õpetaks; vaid nii nagu tema võidmine teid kõiges õpetab - see on tõde, mitte vale - ja nii nagu tema teid on õpetanud, nõnda püsige Kristuses" 1Jh 2:27. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed!

 

Allikas: Kristlik Mõttevõra

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS