Kuidas kiriku kodulehte teha internetist üles leitavaks

WWW
Tüpograafia

Kirikut ehitades ja üldse ehituses on arhitekti kasutamine möödapääsmatu. Projekti kaasatakse veel mitmeid erialaspetsialistid, alates kanalisatsiooniprojektist, küttesüsteemi spetsialistid, elektri projekt on hädavajalik jpt spetsialistid peavad osalema. Ka kiriku kodulehe tegemiseks tuleb kasutada kodulehe arhitekti, kelleks kahtlemata ei ole mitte IT-spetsialist, kes teile kodulehe üles paneb või kodulehe kujunduse autor, ka mitte programmeerija ega ka mitte kodulehe majutuja, vaid SEO spetsialist - internetiturunduse konsultant, kes aitab kodulehe projekti loomisel ja teeb kõik selleks, et koduleht oleks otsingumootorite sõbralik.

Sest miks üldse tellida kirikule koduleht, kui seda internetist üles ei leia muul viisil, kui vaid NETI kataloogist?

Sellisel kodulehel puudub laiem eesmärk ja mõte, see on lihtsalt otsekui kalevi alla pandud paber. Hea on kui keegi üldse teie kodulehe üles leiab, õnn on, kui mõni seda ka külastab.

Võttes arvesse kiriku eesmärke, milleks kindlasti on hea sõnumi kuulutamine - evangeeliumi kuulutamine, on elementaarne, et kiriku koduleht on nähtav otsingumootoritele. Aga selleks tuleb kaasata internetiturunduses kogemusega spetsialist, kes tegeleb just kodulehe otsingumootoritele optimeerimisega ja projekteerib kodulehe otsingumootoriturunduse vajadust silmas pidades. Internetiturunduse spetsialist aitab teil luua optimeeritud kodulehe, mis on otsingumootoritele võimalikult hästi nähtav ja see tähendab, et on nähtav ka inimestele, kes seda laadi infot internetist otsivad.

Kui te sisestate otsingumootorisse kasvõi näiteks märksõna "kristlik", siis te saate otsingutulemuse, kust võite näha kogudusi või kirikuid, kelle koduleht arvestab internetiturunduse reeglitega.

alt

Mõned kogudused tulevad otsingutulemusega nähtavale, kuid miks te ei leia sealt nimekirjast neid kirikuid, keda te tahaksite näha seal nimekirjas? Nende kirikute kodulehed ei ole koostatud silmas pidades otsingumootorite algoritmi ega ka arusaadavad otsingurobotitele, seetõttu ei leia neid üles ka inimesed.

Ka Google otsingumootori loojad on inimesed, kuigi otsingute järjestamisel võetakse aluseks keeruline algoritm, peavad Google loojad silmas info asjakohasust ning seetõttu võime alahinnata otsingurobotite tööd kui me ei tea, et kõik on loodud selleks, et inimestele otsingutulemused oleksid kvaliteetsed.

Kui võrrelda Google arengut, siis 5 aastat tagasi oli otsingutulemus selline, et inimene pidi läbi uurima üsna mitu-mitu otsingutulemuse lehte enne, kui ta leidis vajaliku info. Siis nüüd on otsingumootorid arenenud palju edasi, mille tulemusel ka info mitmeid kordi kvaliteetsem ja asjakohane, inimene leiab juba esimeste otsingutulemuste hulgast selle, mida ta otsib. Küsimus on selles, keda ta sealt leiab! Kas teie koduleht tuleb Google otsingutulemuse esilehele mõne olulise kristliku märksõna või võtmesõna otsimisel või mitte, on eluküsimus!

Suurem osa evangeeliumi kuulutamisest on kolinud ümber internetti, võibolla mitte Eestis, siis suured evangeelsed organisatsioonid kasutavad juba ammu kõiki internetiturunduse vahendeid sh sotsiaalmeedia võimalusi, milledest meile ehk tuntumad on Facebook ja Twitter.

Evangeelsete organisatsioonide kodulehed on nagu evengeelsed töötoad, kus käib intensiivne elu.

See pole mingi virtuaalne mäng, vaid reaalne elu. Te ei kohta enam inimesi tänaval, nad suhtlevad eelkõige arvuti abil, milleks on loodud palju häid lahendusi, nad kasutavad ostingumootoreid ja otsivad ning ostavad siis, kui nad seda vajavad. Otsingumootor tekitab turu ja viib ostja või otsija kokku pakkujaga kohe, kui ta seda vajab ehk otsib. Me võime alahinnata interneti tähtsust ja rääkida kiriku traditsioonidest, - nii on sajandeid olnud, aga me ei saa midagi teha infoühiskonna arengusuundade suhtes. Ainus, mis me teha saame, on käia ajaga kaasas ning pikas perspektiivis jäävad ellu need ja on arenguvõimelised, kes oskavad evangeeliumi viia internetti nii, et olla nähtav, kui inimene seda otsib ja vajab.

Kui küsida uuelt liikmelt: "Kuidas te tulite kirkusse?" Siis esmalt nad räägivad, et otsisid infot internetist. Nii see on! Nad ei otsi evangeeliumi kuulutajaid tänavalt, sest nad ise pole tänaval, vaid istuvad kodus arvutite taga, loevad internetist.

Kristlik kirik on läbi ajaloo olnud traditsioonide kandja ja seisnud väärtuste eest mis on omamoodi usaldusväärsuse tunnuseks või kristlik kaubamärk, mille tõttu kaasaegsel kirikul on mõneti raske isegi kohaneda kiire infoühiskonna tempo ja trendidega, aga kes seda taipab, see suudab täita Kristuse misjonikäsku: minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule.

Ka internet on loodu, tõsi küll - inimeste looming. Olen kuulnud, et interneti algusaastatel levis arusaam, et internet on saatanast. Aga kui kirik teeb internetis kodulehe, siis on eriti kummaline kuulda selle kiriku juhtide seisukohta: "Internet pole oluline." Aga miks te siis kodulehe tegite?

Eestis kasutab internetti üle 70% elanikkonnast on tagasihoidlikult öeldud. Kui seda turundusvahendit ignoreerida, siis me lihtsalt tammume viljapõllul, selle asemel et seda harida, et vili saaks kasvada ja aita korjatud.

Tänase sõnumi mõte pole - minge kõik internetti ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule, vaid minge kõik otsingumootorisse ja googeldage märksõnu! Keda te sealt leiate? Nüüd aga minge oma kiriku kodulehele ja võrrelge Google otsingutulemust.

Internetiturunduse ekspert aitab teil töötada välja kodulehe projekti ja kiriku otsingumootoriturunduse tegevuskava ja turundustaktika, mis muide, ei pea üldsegi olema tasuline, vaid palju saab ka tasuta ära teha. Otsingumootoriteturundus ja strateegiline optimeerimine ei ole üksnes tasuline, vaid otsingumootoritele optimeerimine on paljuski tasuta turundus, kuna te saate väga palju selleks ise ära teha, kuid te peate teadma, kuidas seda teha. Kui kedagi huvitab mida saab kogudus ära teha, siis võtke ühendust >> kontaktil

Allikas: Kristik Mõttevõra

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS