Jumal.ee - interaktiivne teekond leidmaks rahu Jumalaga

WWW
Tüpograafia

Jumal.ee on veebileht, mis aitab inimesel tundma õppida Jumalat. Jumal.ee veebileht on interaktiivne teekond, leidmaks rahu Jumalaga. Teekonnal on 4 sammu, millele järgneb võimalus palvetada või küsida küsimusi. Jumal.ee tutvustab Jumalat ja Jeesust. Veeö on Jumal.ee veebilehel inimeste lood kohtumisest Jumalaga.

KUIDAS JÕUAVAD INIMESED VEEBILEHEKÜLJELE?

Jumal.ee veebile tehakse aeg-ajalt avalik reklaamikampaania reklaamtahvlitel, kinodes, trammides-bussides ja bussipeatustes ning veebiavarustes, kasutades parimaid interneti turundustehnikaid. Avaldatakse mitu temaatilist veebilehte enesetapu, anoreksia, üksinduse jmt probleemide kohta – need kõik suunavad külastajaid Jumal.ee lehele.  

ONLINE-MENTORID

Kui keegi on esitanud palve või küsimuse Jumal.ee veebilehel, suunatakse veebikülastaja suhtlema online-mentoriga. Online-mentorid on koguduse inimesed, kellel on kogemusi, suhtlemaks inimestega vaimulikel teemadel. Nendeks inimesteks sobivad hästi leerikursuse ja alfa-kursuse läbiviijad, kodu- ja palvegrupijuhid, koguduse vaimulikud nõustajad, diakonid ja koguduse juhid.

VEEBIKÜLASTAJA KOGUDUSSE

Juhul, kui veebikülastaja avaldab soovi koguduse eluga tutvuda, siis online-mentorid on need inimesed, kes tutvustavad veebikülastajale oma koguduses toimuvaid sündmuseid ja saadaval olevaid jätkukursuseid, arutelu- ja palvegruppe, koguduse teenistusi, koguduse laagreid ja väljasõite.

KURSUS ONLINE-MENTORITELE

Online-mentorid on veebikülastajate vaimulikud teejuhid, et koos läbida online-kursus "Miks Jeesus?". Tegemist on 5-teemalise kursusega väga lihtsas online-õpikeskkonnas. Online-mentoriks olemine eeldab osalemist online-mentorite kursusel, mis toimuvad vastavalt vajadusele ja piisav grupp koos koolituse tegemiseks. Soovitame ühest kogudusest vähemalt 2–3 osalejat.

 

VIDEOLUGUDES OSALEVAD INIMESED

Videolugudes osalevad inimesed valib välja Jumal.ee videomeeskond. Videod on umbes 5-7 minutit pikad. Oma lugu Jumalaga kutsutakse jagama nii ühiskonnas tuntud kui ka avalikult mittetuntuid inimesi. Valitud lood on sellised, millega vaatajad saavad samastuda. Loo rääkijail tuleb oma lugu kirjutada 1–2le A4 lehele, millest videomeeskond teeb stsenaariumi ning annab nõu, millist osa loost peab rohkem rõhutama ja mida rohkem lahti seletama. Lood keskenduvad ühele põhiteemale (üksindus, enesetapp, suhted, karjäär, pere vmt) ja loo ülesehitus on kolmeosaline: mis oli enne? mis juhtus? ja mis nüüd on? Kõikide inimestega, kes jagavad oma lugu videos, tehakse ametlik leping, et videot võib kasutada erinevates meediakanalites: internet, väliekraanid, kinotreilerid, televisioon jmt.

Võimalus osaleda Jumal.ee veebilehe töös

Kui soovid osaleda selles töös või lihtsalt saada rohkem infot, siis jäta palun oma andmed koos kommentaariga, et ma saaksin vastata Sinu küsimustele ja edastada Sulle vajalikku infot.

Kinnitan, et andmeid ei jagata kolmandatele osapooltele ja saadan vaid asjassepuutuvat informatsiooni.

Võta ühendust

Helari Hellenurme kontakt

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS