Teekäija Mai 2011 lühitutvustus

Ajakiri
Tüpograafia

Teekäija Mai 2011 lühitutvustusAjakirja 2011. a maikuu number on trükikojas. Saadan teile lühitutvustuse (sisukorra ja toimetajaveeru ning esikaane ja sisukorra slaidid).

SISUKORD

2 Pastor ja abikaasa – rõõmud ja mured. Tiiu Palm

4 Meie lugu. Indrek Luide meenutusi Raplast

5 Eile oli mul lootust. Ermo Jürma toimetajaveerg

6 Perekond Meibaum: ema on kodu tugi. Vilja Lige

10 Saage täis Vaimu! Toivo Teekeli jutlus

12 Pere, Perekond. Piibli väljendid eesti keeles. Ain Riistan

14 Piiblipäevad 2011 „Restarter“ Pärnus. Risto Tamm

16 Tule Avispeale appi! Kerly Simulman, Stella Polikarpus

18 Ema epilepsiahaige pojaga. Ellen Laugesaar

19 Vene igatsus kristliku riigi järele. William Yoder

20 Miks meid loodi? Meelis Vesi

21 Eike õpib rõõmuga. Agnes Pulk

22 EKB Liidu ja Converge Worldwide leping

22 Hea tahte avaldus. TK

22 EKB Liidu koduleht sai uue kuue. Tarmo Kähr

23 Suvel 2012 panevad misjonärid südameid tuksuma. Toivo Tänavsuu

24 Eelkäijad on meie mõõdupuuks. Erki Tamm

24 Ristsõna

25 In memoriam David Wilkerson. Enn Veevo

25 Sõbralt Sõbrale hoolimiskampaania. Henri Lehtsaar

26 Suvefestival Mustvees. Erki Tamm

27 Avatud uste nädal Seminaris

28 Aasta ema 2011 Sirje Saar

 

Eile oli mul veel lootust

Vahel me mõtleme: eile oli mul veel lootust, eile oli veel kõik hästi. Eile – see oli: enne arsti külastust, enne eksamit, enne töövestlust, enne panka minekut, enne kohtumist tolle inimesega. Eile oli veel kõik hästi. Eile oli mul veel lootust.

Mis annab meile elus lootust, kui pärast eilset ei ole enam kõik nii hästi; kui näib, et homseks pole ka midagi head valmis pandud?

Apostel Paulus kirjutab Rooma kogudusele: „Aga lootuse Jumal täitku teid!“ Sellega teeb ta selgeks: Jumal on lootuse Jumal. See tähendab: Jumal ise on minu lootuse alus. Tema on ka veel homme seesama, lootuse Jumal, kes ta ikka on olnud. Kuigi lootus meie elus on alatasa ohustatud ja vahel näib, et see hakkab otsa saama, on Jumal täna ja homme ometi seesama.

Lootus sirutab tulevaste hüvede järele, mida on vahel raske, kuid mitte võimatu saavutada. Kristlik lootus on armu läbi kingitud tahtevaimustus, mille kaudu Jumala kõikvõimsust usaldav inimene ootab temalt igavest elu ja vahendeid selle saavutamiseks.

Suhe selle maailma arvukate lootuste ja kristliku lootuse vahel on paljudel inimestel nõrk. Nii on nende jaoks taevase lootuse kuulutus taandunud lihtsalt igavese elu lohutuseks, põgenemiseks maisest hädaorust ja selle maailma ülesannetest.

Vaatamata Kristuses kogetud armastusele, Jumalast kingitud uuele elule ja Püha Vaimu annile elab usklik inimene lootuses – me ootame Jumala riiki.

Apostel Paulus teadis liigagi palju kristliku koguduse hädadest ja võitlustest ega hakanud kuskil neile tühjade loosungitega vastama. Ta nimetab oma kirjades paljusid tõsiseid asju õigete nimedega, kuid lõpetab ikka õnnistussooviga.

Rooma kirjas väljendab ta: „Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!“ (Rm 15:13) Siin pärjab ta Jumalat kuue särava mõistega: lootus, rõõm, rahu, usk, vägi ja Vaim. Tõeline lootuse ülemlaul!

Kaks aastat tagasi Lootuse festivali laulsid Anne ja John Barbour kolmel õhtul Saku Suurhallis kümnetele tuhandetele eestimaalastele kauni usutunnistuse: „Mu lootus on Jumalas, kes valitseb nüüd igavest! Oo, mu lootus on Jumalas, mu Issandas!“

Seda jumalikku lootust kogen ma mitmel erineval viisil: palves, piiblisalmis, uues mõttes, vaimulikus laulus, julgustavas sõnas, vaiksel hetkel Jumala ees. Jumal on Jumal, kes kingib lootuse.

Võtkem aega olla osaduses Jumalaga ja andkem talle võimalusi endale lootust kinkida!

Ja kui te oskate, siis andke oma lootust edasi, ja teist endist saavad teistele inimestele lootuse kandjad.

Ermo Jürma toimetajaveerg

Telli ajakiri Teekäija

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS