Kaitskem üheskoos perekonda!

Läkitused
Tüpograafia
Austatud kaasmaalased!

Kirjutan Teile kantuna sügavast murest meie kodumaa tuleviku pärast. Olukorras, kus ühiskonnas valitseb niigi moraalne kriis, surutakse meile peale homoseksuaalsete suhete õiguslikku võrdsustamist perekonnaga. Selleks on Justiitsministeerium asunud ette valmistama nn kooseluseaduse eelnõud, mis näeb ette samasooliste paaride kooselu seaduslikku tunnustamist.

Paljude Euroopa riikide kogemusest teame, et tegu on alles esimese lüliga pikemas ahelas. Järgmiste sammudena asetatakse samale pulgale homoseksuaalsed suhted ja abielu ning piiratakse homopropagandasse kriitiliselt suhtuvate kodanike sõna- ja tegutsemisvabadust. Homoliikumise tegelikuks lõppeesmärgiks on meie ühiskonna moraalsete hoiakute ja läbi aegade kestnud tõekspidamiste ümberkujundamine.

Olukord on väga tõsine! Kui me kohe praegu ei astu traditsioonilise perekonna kaitseks otsustavaid samme, hakkab homoideoloogia pealetung Eesti ühiskonda radikaalselt ümber kujundama. Sellest ei jää puutumata mitte keegi:

  • Meie lastele hakatakse rääkima homoseksuaalsest eluviisist kui igati tervest ja moraalsest eneseteostuse võimalusest. Juba praegu surutakse koolidesse ja lasteaedadesse nn sooneutraalset kasvatust, mille kohaselt on mehelikkus ja naiselikkus väljamõeldised. Selline seksuaalkasvatus muudetakse lastele kohustuslikuks.
  • Homoseksuaalse käitumise avalikku taunimist hakatakse tõlgendama vihkamise õhutamisena ja seega kriminaalkorras karistatava teona. Homoaktivistide eestvedamisel püütakse juba praegu saavutada vastavat Karistusseadustiku muudatust.
  • Õpetajad, kasvatajad, kohtunikud, arstid jt, kes keelduvad homoseksuaalset käitumist heaks kiitmast, võivad kaotada oma töö.
  • Kodumajutuse pidajaile, kes ei nõustu rentima tuba homoseksuaalidele, võidakse määrata rahalised karistused ning nad võivad kaotada majutusteenuse osutamise õiguse.
  • Lõpuks antakse homopaaridele ka lapsendamise õigus.

Selline on olukord homoaktivistide üha kasvavatele nõudmistele järele andnud lääneriikides – terve rea ülaltoodud väiteid kinnitavaid näiteid leiate www.saptk.ee/naited. Ent meil ei ole veel hilja sellele vastu hakata. SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on teinud suuri pingutusi, et jõuda oma sõnumiga võimalikult paljude inimesteni. Me töötame eesmärgiga kaitsta eesti perekonda ja tahame luua igaühele võimaluse anda oma panus, et meie lapsed saaksid elada kõlbeliselt terves ühiskonnas.

Selleks oleme koostanud petitsiooni, et teha Riigikogule selgeks: eesti rahvas ei nõustu meile ja meie lastele homopropaganda pealesurumisega. Eesti on meie, meie esivanemate ja meie laste maa ning tema saatus pole meile ükskõik!
Palun leidke hetk, et ühes tuhandete kaasmaalastega petitsioonile alla kirjutada ja see meile tagasi saata.

Siiralt Teie

Varro Vooglaid
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhataja

Palun allkirjastage petitsioon esimesel võimalusel ja levitage selle kohta teavet ka oma sõprade ja tuttavate seas.
Meie eesmärgiks on koguda üle Eesti kokku vähemalt 25 000 allkirja, et need emadepäeval, 12. mail 2013 Riigikogule üle anda. Petitsioonile saab toetust avaldada ka aadressil www.saptk.ee/petitsioon või www.perekond.ee.

{jathumbnail off}
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS