Prohveteering Saksamaalt pastor Jon Matutise kaudu

Prohvetlik sõnum
Tüpograafia

altTäna hommikul palvetades andis Jumal mulle nägemuse. Ta näitas mulle 

suurt, kogu maailma hõlmavat mobilisatsiooni.

 

Nägin ennast kõndimas mööda liivaranda. Äkki kuuldus valju kõminat, mis 

kasvas oma kasvamist. See ei olnud mere ega tuule poolt tekitatud hääl. 

Minu ümber oli täielik tuulevaikus. Meri oli sile nagu klaas. Sügav 

kõmisev hääl, mis meenutas kokkulangevate mägede purunemist, mürin, mida 

ma ei olnud kunagi enne oma elus kuulnud, tuli kaugelt teiselt poolt merd.

Hääl muutus nii võimsaks, et maa hakkas kõikuma ja värisema. Kogesin 

seda väga madala bassipasuna puhumisena. Kogu maailm rappus. Kaevusin 

rannaliiva luidetesse, nägu maas ja ootasin, mis selle loodusnähtuse 

tagajärjel juhtuma hakkab.

 

Kui kõmin ei lõppenud, vaid muutus ainult võimsamaks, nägin selles 

nägemuses, et hakkasin palvetama ja Jumalaga rääkima. Siis kuulsin häält 

ütlemas:

 

„Minu laps, ära karda. See on Minu mobilisatsioonikutse, märk teisest 

maailmast. Kutsun välja inimesi kõikidest rahvastest. Mina kõigutan maad 

ja merd. Patused ja jumalatud hukkuvad hirmu tõttu, kui ootavad 

ahastades asju, mis hakkavad sündima.

 

Mõista mu laps, et majanduskriis on kõige selle algus. See on ainult 

hävingu algus. Kogu kaasaegse ühiskonna vundament kõigub nii, et 

inimesed kaotavad kõik, mida nad on siiamaani loonud või säästnud.

 

Kogu ühiskonda koos hoidev sisemine ehitis ja heaolu kukub aja jooksul 

kokku. Elu muutub väga paljudele inimestele väga raskeks. Üldine 

turvatunne kõigub ja kuritegevus kasvab määrani, et ohustab kogu elu maa 

peal. Aga teid, kes kardate Minu nime, päästan Mina hukatusest. Mina 

hoian oma kaitsvat kätt teie kohal.“

 

Kuigi oli täiesti tuulevaikne ja merel ei olnud väiksematki lainet, oli 

kõmin nii võimas, et minu süda ähvardas löömise lõpetada. Siis ma 

mõtlesin iseendas: „Nüüd ma siis suren.“ Ja siis ütles Issand minule:

 

„Minu laps, ära karda. Sa pead elama ja kuulutama jätkuvalt Minu 

tegusid. Tõuse, mine koju ja jutusta oma lähedastele. Tee neile 

teatavaks, et Minu Poja tulek on väga lähedal, ukse ees. Olen selle kõik 

korraldanud selleks, et viia omad koju ja lahutan nad nüüd kõigest, mis 

neid kinni hoiab või takistab.“

 

Kui tõusin, et olla Jumala häälele sõnakuulelik ja minna oma teed kodu 

poole, nägin palju inimesi liivaluidetel lamamas. Nad olid tulnud oma 

majadest kiirustades mere poole, et näha ja kogeda seda ebatavalist 

loodusnähtust. Nad lamasid silmili nagu halvatud, täpselt nii nagu 

minagi olin lamanud mõned minutid enne neid.

 

Kui ma oma koduteel nendest möödusin, hüüdsid need inimesed mulle 

kõigest kõminast hoolimata: „ Sa oled meeletu, kui lähed koju sellises 

olukorras. See on liiga ohtlik.“ Siis kaevusid nad sügavamale 

liivaluidetesse, sest kartsid seda, mis oli tulemas. Nad ei tahtnud enam 

midagi kuulda ega näha.

 

Siis ütles Issand minule:

 

„Teile mu lapsed, kes te kardate Minu nime, on see Minu mobilisatsiooni 

päev. Teile tõuseb Minu pääste Päike, Kelle valguses Ma kogun kokku oma 

tõelised lapsed. Mine, Mu laps, ja jutusta kõikidele, keda sa suudad 

kuulama panna.“

 

Siis küsisin ma Issandalt: „Mida ma pean neile ütlema?“

 

„Ütle mu lastele“ ütles Ta, „et nad ei kulutaks oma aega kaduvate asjade 

peale, vaid pigem igaveste, igavikuliste asjade peale. Nad peaksid 

otsima Mind ja uurima Minu Sõna. Nad peaksid andma üksteisele andeks, 

nii kaua, kui on veel aega ja sõlmima üksteisega rahu. Nad peaksid 

lõpetama üksteise kadestamise ja näpuga näitamise. Nad ei tohiks 

üksteist süüdistada ega kahtlustada. Igaüks peaks tegema seda, mida ta 

peab tegema ja mida ta suudab teha. Julgusta neid eraldama ennast 

kõikidest asjatutest tegevustest ja lõpetama kramplik oma õigustest 

kinni hoidmine. Nüüdsest alates olen Mina teie õiguste tagatis ja 

hoolitsen õiglaselt teie eest.

 

Suured muutused on toimumas kõikjal maailmas, igal elualal. Parandage 

siis meelt ja olge valmis. Miski ei saa olema selline nagu see siiani on 

olnud.“

 

Mida kaugemale ma rannast eemaldusin, seda nõrgemalt ma kõminat kuulsin, 

kuigi minu arvates oli see hääl muutunud võimsamaks ja veelgi 

läbitungivamaks. Mul oli tunne nagu oleksin peidetud klaaskappi.

 

Siis kuusin Issanda häält ütlemas:

 

„Mina viin oma lapsed turvalisusesse omal viisil. Te saate seda näha 

kõikjal maailmas, mis saab tunda kõiki „Egiptuse nuhtlusi“ enne, kui Ma 

viin oma lapsed oma juurde, enne kui vaarao vabastab teid igaveseks. 

Minu rahvas, pidage vastu üheskoos. Olge koos, julgustage üksteist. 

Varsti olete koju jõudnud.„

 

See oli viimane asi, mida ma sellest nägemusest mäletan.

 

Kui mõtlesin kõige selle peale, mida olin näinud ja sellele, mida pean 

selle nägemusega tegema, rääkis Issand mulle sõnadega:

 

„Levita seda ilmutust, mille Ma sulle täna hommikul oma 

„mobilisatsioonist“ andsin edasi kõikjale minu lastele ja julgusta neid 

samuti toimima, sest Mina seisan ukse ees, Olen peagi tagasi tulemas. Ja 

ütle neile, eriti Minu rahvale, et nad peaksid võtma suhet Minuga 

Jumalaga tõsiselt, enne kui on liiga hilja..... .“

 

Aidake mul levitada seda sõnumit kõikjal. Saatke see oma sõpradele ja 

tuttavatele. Levitage seda kogudustes ja kodudes.

 

Tõlkige see teistesse keeltesse.

 

MARANATHA! Meie Issand tuleb!

 

Pastor Jon Matutis

 

Pastor Jon Matutis sai selle sõnumi augustis 2008. Ta on eelnevalt ette 

kuulutanud Berliini müüri langemist. Tema prohveteeringud on täpselt 

täitunud. Matutis on Berliini Naatsareti vabakiriku vanempastor ja juhib 

laia mitmele poole maailma ulatuvat misjonitööd. Sünnilt leedulane, on 

õppinud Šveitsis ja väidelnud ennast seal doktoriks.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS