Sõnum Piiblipäevade meeskonnale

Prohvetlik sõnum
Tüpograafia

altKallis PP tiim,

otsustasin oma palveketi tagasisisde teile saata kirjaga, kuna Jumal pani mulle nii mõnegi asja südamele ja ma usun, et on oluline, et ma need teile täpselt edasi annan.

Kõigepealt - tahan teile öelda kui väga ma hindan teie tööd, mida te PP raames meie maa ja rahva jaoks olete noortega tegemas - see teema on ka väga-väga kõvasti minu südamel. Nii et aitäh teile teie pühendumise, aja ja igasuguste ohvrite eest, mida selle nimel olete pidanud tooma. See ei ole kindlasti mitte väike asi (ka mitte Jumala silmis!).

Tänahommikune palveaeg oli leebelt öeldes vapustav - seda kõige otsesemas mõttes, sest Jumal tõesti vapustas mind läbi ja lõhki nende asjadega, mida Ta mulle näitas. Ja nagu ma juba ütlesin, tahan ma lihtsalt ustav olla ja võimalikult täpselt need asjad edasi anda.

Kui ma Jumala ette tulin palves ja ülistuses, siis tõusid mu südames eriliselt üles järgnevad asjad: Esiteks tõusid eriliselt üles Tallinna noored. Ja ma üritan sõnastada seda, mida ma oma vaimus selle teema kohta kogesin - see praegune, on nagu uus sugupõlv - need, kes ei tea midagi mineviku jäänustest, mida me me enda ümber veel näha võime; neile ei ole mällu sööbinud endiste aegade õudused ja ülekohus, mis takistaks neid uskumast - nemad on see sugupõlv, mis võib pöörata selle maa ja rahva saatuse Jumala tahte alla - ja tõotused ja kutsumine selle maa ja rahva kohta on väga suured (mida on prohveteerinud Harry Eller jt, samuti mida tunnistab Püha Vaim meie endi sees nende tulevaste asjade kohta). Aga praegu on käsil see hetk, mil otsustatakse - vahest mitte lõplikult, kuid mingi määrani siiski - kas see rahvas pärib need tõotused või mitte. Ja ka see, et ei päri, on täiesti reaalne võimalus - terve sugupõlv Iisraellasi suri kõrbe oma uskmatuse tõttu, kuigi nad olid juba näind tõotatud maad - aga ma usun, et see ei pea nii olema meie rahva jaoks.

Noortel - ja eriti Tallinna noortel - seal kus asub pealinn ja valitsus - on selles asjas võtmeroll. Ma ei usu ja ei ütle, et Tallinna noored oleksid Jumalale olulisemad, kui kõik teised - seda kindlasti mitte, sest Jumal on kutsunud kõiki ühesuguse kutsumisega ja kõik on võrdsed Tema ees - aga pealinna noortel on suurem vastutus, sest neil on võim pöörata kogu maa ja rahva süda. Kas siis Jumala poole või Temast eemale. Nii et see on väga oluline. Ja need mõtted käivad eelkõige just nende kohta, kes veel uskuma hakkavad (n-ö lõikuse vili), kuid siis pööras Jumal mu südame ja mõtted neile juhtidele, kes neid juhtima hakkavad (n-ö lõikuse töötegijad, lõikajad).

Ja Jumal pani mu südamele sõna eriliselt PP korraldustiimi kohta. Ma nägin, et need on inimesed, keda Jumal on kutsunud ja kasvatanud ja valmistanud ja on nad nüüd viimas kohta, kus on neil aeg üles tõusta ja astuda nende asjade sisse, milleks Jumal nad kutsunud on.

[Enam ei ole mingit poolikut värki. Nüüd on käes täismängu aeg.]

Ja Jumal ütles mulle: "Johanna, ma tahan, et sa räägiksid neile need minu sõnad:

"Ma olen näinud teie südant ja tunnen teie ekslikku ja vastu hakkavat vaimu. Ometi, tahan ma teid võtta - anda teie sisse uue südame ja uue vaimu - omaenda südame ja omaenda Vaimu - et te läheksite ja teeksite, mis on minu hea ja meelepärane tahe. Ma panen oma sõnad teile suhu ja teen, et te lähete ja käite minu määruste järgi kõiges puhtuses ja kuulekuses ja alandlikkuses - nende jaoks, kelled mina teile annan juhtida ja karjatada - ja see saab olema neile suureks tunnistuseks ja tunnustäheks - teie muudetud elud minu ees. Mina ise olen kutsunud ja mina ise lasen minna korda oma nõul teie läbi. Ärge kartke, mu armsad sulased - kuigi ees seisavad päevad täis konflikti, arusaamatust ja häbi ja tagakiusu, ometi - seisan mina teie eest ise sellel päeval, ütleb Issand Jumal, ja mina lunastan teid kõigist teie katsumustest. Jah mina teen seda, ütleb Issand Kristus. Pange valmis oma vaimulikud sõjariistad, sest te ei võitle mitte liha ja verega vaid valitsuste ja võimudega, taevaaluste vaimudega. Ja kuigi nad on teist tugevamad - ei saa ükski teie vastu seista, kui te püsite minus ja minu Vaimus ja minu sõnad püsivad teis. Vaata - see on päev, kus ma olen teile teatavaks teinud oma tahte, et te läheksite välja ja kannaksite palju vilja ja et teie vili jääks. Mina olen teid kutsunud, mina olen teid selleks valinud. Võtke usus vastu need minu sõnad, millest Vaim teie sees kinnitab, et need on tõde."

Aamen.

Ja kui ma peale neid sõnu oma südames kahtlesin ja uskumatuna näis, et Jumal oleks võinud midagi sellist öelda - siis kinnitas Püha Vaim mu südant öeldes - 'nüüd on aeg käia usus, mitte nägemises, Johanna.' Nii et sellest usust kinni haarates - silmas pidades mitte nähtavat vaid nähtamatut - olen ma need asjad teile edasi andnud.

Veel enne seda sõna, andis Jumal mu südamesse kinnituseks selle kirjakoha: Joel 2:12-3:5 ja see väga sügavalt kinnitas kõike seda, mida Jumal mu südame vastu oli rääkinud. Ja ma usun, et see, millest see kirjakoht räägib - ja samuti sõna, mis Jumal mulle andis (nii lõikajate kui lõikuse vilja kohta) - koosneb nagu kahest osast: esimene on see, kus rahvas kogu oma südamest pöördub Jumala poole - ja mida see pöördumise protsess täpselt tähendab... ma ei tea seda, aga nagu ütleb Joel - 'käristage lõhki oma süda, mitte oma riided' ja 'koguge rahvas, pühitsege kogudust... eeskoja ja altari vahel nutku preestrid' ja nii nagu Jumala sõnas PP tiimi vastu - 'kuigi ees seisavad päevad täis konflikti, arusaamatust ja häbi ja tagakiusu' - siis need lähevad nagu kokku selles osas - ühelt poolt mida peaks kogudus selleks tegema ja teiselt poolt kuidas reageerib meie rahvas sellele (et see ei tuleks teile üllatusena). Ja teine osa - et Issand toob esile oma tõotused ja viib need täide meie jaoks: nagu ütleb Joel: 'Siis Issand hoolitseb oma maa eest ja tunneb oma rahvale kaasa' , 'sest tema annab teile õiglaselt varajast vihma, saadab vihma teile alla, varajase ja hilise vihma nagu ennegi!' ja 'Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale.'

Need on nagu kaks osa - tõotus ja selle kättesaamine - ja tõotus meie maa ja rahva kohta on juba antud. Seesama Joeli 3nda peatüki algus on prohveteeritud meie maa üle, Harry Elleri prohveteernig, et "Jumala Vaim saab katma me maad nagu vesi mere põhja" - ja paljud-paljud muud. Ma usun, et seisame praegu selle protsessi keskel nende kahe - tõotuse ja selle kättesaamise vahel. Ja tulemus võib minna mõlemat pidi. Sellepärast on ülioluline kuidas reageerib Jumala kogudus Ta Vaimu juhtimisele nendes asjades. Või siis ei reageeri.

Ma palun, et te katsuksite selle sõna oma tiimiga läbi ja loodan, et see võib olla teile julgustuseks ja õnnistuseks.

"Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoidku teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses."

ustavust ja armu teile soovides, Johanna

Allikas http://rohkemjumalat.blogspot.com

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS