Jumal on lähemal kui arvame

Jumal
Tüpograafia

{jathumbnail off}altViinalembesed pereisad, kuritegevus, prügikastides tuhlavad inimesed, enesetapud, vägivald, tänavalapsed, majanduslik ebakindlus, hoolimatus, kasuahnus, kadedus, vihkamine - inimeste kannatustele ei näi lõppu tulevat.

Sellepärast on paljud inimesed tuleviku suhtes umbusklikud ja ebakindlad.

Tundub, et Jumal, kes selle maailma lõi, on meile selja keeranud.

See aga ei ole nii.

1. Jumal armastab meid ning soovib, et me Teda tunneksime.

Kuidas me seda teame?
“Jumal on nõnda maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.” Johannese 3:16

Mis on igavene elu?
“Igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelistJumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud.” Johannese 17:3

Miks siis nii paljud inimesed ei tunne Jumala armastust?

2. Meie tahame olla ise oma elu peremehed ja lükkame ennast Jumalast eemale.

Igaüks meist vastutab
Me eelistame olla oma elu peremehed ning ei taha lasta Jumalal oma elu juhtida. Me ei huvitu Temast või lihtsalt ignoreerime Teda teadlikult. Piibel nimetab sellist enesekeskset ellusuhtumist patuks.

Me oleme kõik ühesuguses olukorras
“Kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest.” Roomlastele 3:23

Me saame selle tagajägi omal nahal tunda“

Kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete.” Roomlastele 8:13

Jumal on täiuslik ja veatu – meie oleme ebatäiuslikud ning teeme palju vigu. Seega on meie ja Jumala vahel suur ja sügav kuristik. Võime ju proovida leida lohutust tööst, suhetest, rahast, spordist või religioonist, kuid kõik see ei vii meid kuhugi. Meie viga on, et suleme silmad tegelikule probleemile - elule ilma Jumalata.

Kolmandas punktis leiame ainsa lahenduse sellele probleemile. Vaata edasi!

3. Jeesus andis oma elu meie eest ning ehitas meile nii ainsa silla Jumala juurde.

Jeesus on ainulaadne
Jeesus ütles: ”Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.” Johannese 14:6

Jeesusel on vägi meie olukorda parandada.
“Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi.” Koloslastele 1:21,22

Jeesusel on vägi surma üle

Pärast oma kannatamist ja surma näitas Jeesus ennast “elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist.” Apostlite teod 1:3

Meie enesekeskse elu ehk oma loomuse järgi elamise tagajärg on surm. Jeesus, kes elas ilma patuta elu, vahetas meie surma enda igavese elu vastu. Ta suri ristil meie eest. Surmal aga ei olnud väge Jeesuse üle, sest Ta tõusis surnuist üles. Temasse uskudes on meilgi igavene elu ning vägi surma üle.

Seda kõike on küll hea teada, kuid sellest ei piisa.

4. Et saada osa Jumala andestusest ja õnnistusest, tuleb meil Jeesus Kristus enda ellu vastu võtta.


“Kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse.” Johannese 1:12

Kristuse vastuvõtmine tähendab:
- ma tunnistan end süüdi selles, et olen Talle selja keeranud ning ise oma elu juhtinud;
- usaldan Jumalat, et Ta andestab mulle kõik mu patud, sest Jeesus on juba maksnud hinna minu enesekeskse elu eest;
- otsustan järgida Jeesust.

Jeesus kirjeldab seda nii:

“Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.” Johannese ilmutus 3:20

Ei piisa, kui ainult arvame, et need asjad on tõesed. Meie peame valima.

Need ringid kirjeldavad kahte erinevat inimest:

Enesekeskne inimene: inimene juhib; Jeesus on väljaspool; huvid ja eesmärgid lähtuvad iseendast; tulemuseks on pettumine,viha, tülid. Kristusekeskne inimene: Jeesus Kristus juhib; inimene järgneb Jeesusele, toetudes Tema väele; huvid ja eemärgid lähtuvad Kristusest; tulemuseks on täisväärtuslik elu kooskõlas Jumala eesmärkidaga

Kumb ring kirjeldab sind? Millises ringis sooviksid olla edaspidi?

Et oma elu Jeesusele usaldada, tuleb see anda Tema kätesse. Ära muretse, milliste sõnadega ennast väljendada. Jeesust huvitab sinu südamehoiak.


Sa võid Talle öelda umbes nii:
“Issand Jeesus, anna mulle andeks, et olen isepäiselt talitanud ning oma tahtmist mööda elanud. Tänan, et maksid minu enesekeskse elu eest ning surid ristil. Palun tule esikohale minu elus. Tee minust selline inimene, nagu Sa tahad, et ma oleksin.”

Tahad sa öelda seda palvet Jumalale kogu südamest?

Miks mitte öelda seda kohe praegu?
Jeesus tuleb siis sinu ellu, sest Ta on tõotanud seda teha.

Ma võtsin just Jeesuse oma ellu vastu (natuke kasulikku teadmiseks)...

Mul on küsimus...

{jathumbnail off}altViinalembesed pereisad, kuritegevus, prügikastides tuhlavad inimesed, enesetapud, vägivald, tänavalapsed, majanduslik ebakindlus, hoolimatus, kasuahnus, kadedus, vihkamine - inimeste kannatustele ei näi lõppu tulevat.

Sellepärast on paljud inimesed tuleviku suhtes umbusklikud ja ebakindlad.

Tundub, et Jumal, kes selle maailma lõi, on meile selja keeranud.

See aga ei ole nii.

1. Jumal armastab meid ning soovib, et me Teda tunneksime.

Kuidas me seda teame?
“Jumal on nõnda maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.” Johannese 3:16

Mis on igavene elu?
“Igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelistJumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud.” Johannese 17:3

Miks siis nii paljud inimesed ei tunne Jumala armastust?

2. Meie tahame olla ise oma elu peremehed ja lükkame ennast Jumalast eemale.

Igaüks meist vastutab
Me eelistame olla oma elu peremehed ning ei taha lasta Jumalal oma elu juhtida. Me ei huvitu Temast või lihtsalt ignoreerime Teda teadlikult. Piibel nimetab sellist enesekeskset ellusuhtumist patuks.

Me oleme kõik ühesuguses olukorras
“Kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest.” Roomlastele 3:23

Me saame selle tagajägi omal nahal tunda“

Kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete.” Roomlastele 8:13

Jumal on täiuslik ja veatu – meie oleme ebatäiuslikud ning teeme palju vigu. Seega on meie ja Jumala vahel suur ja sügav kuristik. Võime ju proovida leida lohutust tööst, suhetest, rahast, spordist või religioonist, kuid kõik see ei vii meid kuhugi. Meie viga on, et suleme silmad tegelikule probleemile - elule ilma Jumalata.

Kolmandas punktis leiame ainsa lahenduse sellele probleemile. Vaata edasi!

3. Jeesus andis oma elu meie eest ning ehitas meile nii ainsa silla Jumala juurde.

Jeesus on ainulaadne
Jeesus ütles: ”Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.” Johannese 14:6

Jeesusel on vägi meie olukorda parandada.
“Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi.” Koloslastele 1:21,22

Jeesusel on vägi surma üle

Pärast oma kannatamist ja surma näitas Jeesus ennast “elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist.” Apostlite teod 1:3

Meie enesekeskse elu ehk oma loomuse järgi elamise tagajärg on surm. Jeesus, kes elas ilma patuta elu, vahetas meie surma enda igavese elu vastu. Ta suri ristil meie eest. Surmal aga ei olnud väge Jeesuse üle, sest Ta tõusis surnuist üles. Temasse uskudes on meilgi igavene elu ning vägi surma üle.

Seda kõike on küll hea teada, kuid sellest ei piisa.

4. Et saada osa Jumala andestusest ja õnnistusest, tuleb meil Jeesus Kristus enda ellu vastu võtta.


“Kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse.” Johannese 1:12

Kristuse vastuvõtmine tähendab:
- ma tunnistan end süüdi selles, et olen Talle selja keeranud ning ise oma elu juhtinud;
- usaldan Jumalat, et Ta andestab mulle kõik mu patud, sest Jeesus on juba maksnud hinna minu enesekeskse elu eest;
- otsustan järgida Jeesust.

Jeesus kirjeldab seda nii:

“Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.” Johannese ilmutus 3:20

Ei piisa, kui ainult arvame, et need asjad on tõesed. Meie peame valima.

Need ringid kirjeldavad kahte erinevat inimest:

Enesekeskne inimene: inimene juhib; Jeesus on väljaspool; huvid ja eesmärgid lähtuvad iseendast; tulemuseks on pettumine,viha, tülid. Kristusekeskne inimene: Jeesus Kristus juhib; inimene järgneb Jeesusele, toetudes Tema väele; huvid ja eemärgid lähtuvad Kristusest; tulemuseks on täisväärtuslik elu kooskõlas Jumala eesmärkidaga

Kumb ring kirjeldab sind? Millises ringis sooviksid olla edaspidi?

Et oma elu Jeesusele usaldada, tuleb see anda Tema kätesse. Ära muretse, milliste sõnadega ennast väljendada. Jeesust huvitab sinu südamehoiak.


Sa võid Talle öelda umbes nii:
“Issand Jeesus, anna mulle andeks, et olen isepäiselt talitanud ning oma tahtmist mööda elanud. Tänan, et maksid minu enesekeskse elu eest ning surid ristil. Palun tule esikohale minu elus. Tee minust selline inimene, nagu Sa tahad, et ma oleksin.”

Tahad sa öelda seda palvet Jumalale kogu südamest?

Miks mitte öelda seda kohe praegu?
Jeesus tuleb siis sinu ellu, sest Ta on tõotanud seda teha.

Ma võtsin just Jeesuse oma ellu vastu (natuke kasulikku teadmiseks)...

Mul on küsimus...

Kasulikku teadmiseks uuele kristlasele

Mis juhtub siis, kui usaldad oma elu Jeesus Kristuse kätte?

Kui kutsusid Jeesus Kristuse oma ellu, siis:

  • Jeesus Kristus tuli sinu ellu ning ei jäta sind kunagi maha (Johannese Ilmutus 3:20; Heebrealastele 13:5);
  • maailma vaim sinu sees on asendunud Püha Vaimuga, kes juhib sinu elu (Roomlastele 8:9);
  • sulle on andeks antud (Koloslastele 2:14);
  • sa võid hakata elama täisväärtuslikku elu, nii nagu Jumal seda on mõelnud (Johannese 17:3; Johannese 10:10).

 

Kuidas olla kindel, et kõik see ka tõesti nii sünnib?

Sa võid olla kindel, et Jeesus on sinu elus. See on Jumala tõotus ning seda võib usaldada.
“Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema Pojas. Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu. Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala Poja nimesse, et te teaksite: teil on igavene elu.” 1 Johannese 5:11-13

Täna Issandat sageli selle eest, et Jeesus Kristus on sinu elus ning ei jäta sind eales maha. Roomlastele 8:38,39

Kristuse Vaim elab sinu sees ja sul on igavene elu sellest hetkest alates, kui kutsusid Kristuse enda ellu. Ta on seda tõotanud.

 

Aga mis saab tunnetest?

Me võime alati toetuda Jumalale ning Tema tõotustele piiblis. Samas ei saa me alati toetuda oma tunnetele. Sellepärast usaldabki kristlane Jumalat ja seda, mida Ta on piibli kaudu öelnud, rohkem kui oma tundeid, mis tulevad ja lähevad.

Nagu vagun ei saa tervet rongi enda järel vedada, ei saa ka tunded vedada meie usuelu. Oluline on toetuda Jumalale ning sellele,mida Ta on piiblis öelnud, ning mitte lasta end tunnetel lükata-tõmmata. Täpselt samamoodi nagu kivisütt tuleb veduri ahju visata, et rong liiguks, nii peame ka meie Jumalasõnast jõudu saama.

 

Kuidas kasvada kristlikus usus?

Meie usk Jumalasse kasvab, kui usaldame Jumalat igas elu pisiasjas.

Sa kasvad kristlasena, kui:

  • õpid Jumalat tundma piiblit lugedes (2 Timoteusele 3:14-17);
  • räägid Jumalaga palves (Filiplastele 4:6);
  • oled iga hetk Jumalale kuulekas (Luuka 6:46-49);
  • käid Pühas Vaimus (Koloslastele 2:6; Efeslastele 3:14-21,5:18);
  • räägid teistele Jeesusest oma tegude ja sõnadega (Matteuse 28:18-20; 2 Korintlastele 5:17-20; Efeslastele 4:1);
  • oled ühenduses teiste kristlastega (Heebrealastele 10:25; Apostlite teod 2:42-47).

Paljud söed koos põlevad heledamalt. Kui nendest üks eraldada, siis selle hõõgus kustub. Samal kombel on ka kristlasel raske elada oma elu üksinda. Leia kogudus, kus teenitakse Jeesust ning mille õpetus põhineb piiblil. Ühine nendega, kes tunnevad Jumalat isiklikult ning kelle usk Jumalasse kasvab.