Kas geid suudavad kiriku abiga oma seksuaalset orentatsiooni muuta?

Usuelu
Tüpograafia

Tahaksin jagada teiega kokkuvõtet uurimusest, mille lõplikud tulemused avaldati sel aastal, ning mis käsitleb küsimust, kas geid suudavad kiriku pakutud vahendite abil oma orientatsiooni muuta.
Nagu mulle tundub, on kõigil "geide küsimuses" oma arvamus, aga konkreetseid viiteid läbiviidud uurimustele vähe.

Uurimuse viisid läbi Stanton L. Jones (PhD) ja Mark A. Yarhouse (Psy.D.) seitsme aasta jooksul Ameerikas 72 mehe ja 26 naise hulgas, kes olid kristlased ning soovisid kiriku abiga oma orientatsiooni muuta. Uurimuse eesmärk oli kinnitada või ümber lükata levinud hüpotees, et seksuaalse orentatsiooni muutmine on võimatu ning isegi kahjulik.

Uuringu tulemusena ütlevad autorid, et ligi 15% uuritutest suutsid mitte ainult vabaneda homoseksuaalsest kalduvusest, vaid väitsid ka, et on nüüd heteroseksuaalsed. Lisaks 23% väitis, et ei ole küll heteroseksuaalsed, kuid neis on kadunud homoseksuaalne tung. Lisaks neile niiöelda edujuhtumitele oli veel lisaks 29% neid, kes ütlesid, et nende homoseksuaalne tung on muutunud nõrgemaks, kuid nad ei julge veel väita, et on homoseksuaalsest orentatsioonist vabanenud. Seega vaid 27% uuritutest ei kogenud mingisugust pööret homoseksuaalsusest vabanemise suunas.

Üks uurimuse autoritest Stanton L. Jones rõhutab kokkuvõttes, et kindlasti ei saa väita, et katse inimese seksuaalset orientatsiooni muuta oleks kuidagi ohtlik või ebaeetiline, kuna mõnede inimeste jaoks on muutus tõepoolest võimalik.

Soovitan väga vaadata ka neil, kes inglise keelest vähegi aru saavad, uurimuse kokkuvõtet (või, miks mitte lugeda ka kogu uurimust) lugeda või ka vaadata alljärgneval aadressil:

http://www.exgaystudy.org/ex-gays/study-synopsis

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS