Mis on kristluse point?

Jeesus
Tüpograafia

Usk Jeesusesse, Jumala pojasse, kes maksis meie võla (elu ilma Jumalata ja tema tahtest mööda elamine, kontrollides ise oma elu) Jumala ees kinni, võttes meie igaühe karistuse enda peale ja lastes end meie eest surmata ristilöömise läbi.

Kõik on süüdi ja Jumala aust ilma. Me igaüks teame enda möödapanekuid ja seda, kas me elame oma Loojaga või mitte. Jeesuse pakkumine on, et kuigi me oleme süüdimõistetud, patused ja väärt karistust, kannab tema ise meie eest meile kuuluvat karistust. Tingimuseks peab kogu oma eluga uskuma, et Jumal on ja saatis oma poja Jeesuse meie eest karistust kandma, sest me ei ise ei suuda lepitada ennast Jumalaga. Näitlikult veel, et mustust ei pese puhtaks mustusega, vaid selleks peab olema puhastusaine. Seega on ainult üks võimalus, see on Jeesus!

Mis on kristluse point? Taastada inimese ja Looja vahel taas armastav osadus ja suhtlemine, olla lepitatud Jumalaga ja elada selles lepituses lepituse vääriliselt.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS