Kes me oleme Kristuses?

Jeesus
Tüpograafia

Kes me oleme kristuses?Edastan Merlin Metsala kirja EEÜÜ listist, mis on hea ja kasulik ning südamesse võtmiseks igale kristlasele :)

Mõningaid mõtteid julgustuseks ja mõtisklemiseks - Kes me oleme?

Kristuses oleme me:

 • Päästetud ja meil on igavene elu (Johannese 6:40)
 • pühad (1 Peetruse 2:9)
 • vabad (Galaatia 5:1)
 • pojad (tütred) ja pärijad (Galaatia 3:26)
 • Jumala perekond ja kirik (Efeslaste 2:19)
 • Kristuse ihu liikmed (Kolossa 1:18)
 • teenrid, teenijad (2 Korintose 4:5)
 • Jumala tempel (1 Korintose 6:19)
 • preestrid (Ilmutuse 1:5-6)
 • Jumala sõdalased (1 Timoteose 6:12)
 • enamad kui võitjad (Luuka 10:19)
 • jüngrid (Johannese 19:7-8)
 • jüngrite tegijad (Matteuse 28:18-20)
 • suursaadikud (2 Korintose 5:20)
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS