Kristiina Ross: Heebrea laenud Eesti keelesEesti keeles on üks laenu- või mõjutuste kiht, mis teistes, meile kultuuriliselt lähedastes keeltes puudub, või vähemalt ei ole seal nii selgelt esindatud; laenatakse enamasti laenatakse keeltest, mille kõnelejatega vahetult kokku puututakse - kuid on olemas kultuurlaenud, mis levivad kirjalikke tekste pidi. Kõige tuntumad kultuurlaenud tänapäeva euroopa keeltes on kreeka ja ladina sõnad. Eesti keeles on lisaks kreeka ja ladina laenudele ka heebrea mõjusid, mis on meile tulnud esimese eestikeelse piiblitõlke kaudu.

Uuele Testamendile tiiru peale tegemine laiavaateliselt:

GRAAFIK
1 nädal - Matteus & Markus
2 nädal - Johannes
3 nädal - Luukas & Apostlid
4 nädal - Roomlased
5 nädal - Korintlased 1 & 2
6 nädal - Galaatlased - 2 Timoteosi (k.a.)
7 nädal - Tiitus - Juuda (k.a.)
8 nädal - Ilmutus