Sellel aastal toimub naiste sügispäev Rakveres konverentsi vormis 2.-4. oktoobrini. Peakõnelejaks on Nancy Beach USA-st. Nancy on jaganud oma kirge õpetades väga paljudel konverentsidel. Ta on inspireerinud koguduse juhte ja meeskondi, kus ta väljendab visiooni ja väärtusi, mida ta usub, et on tähtsad efektiivseks teenistuseks. Olles ise naine, abikaasa, ema ja teenija, on Nancy jagamas juhtimiskunstist naisena koguduses.

Artiklid teemal Naistekonverents "Jumalik naine"