alt

Siis ütlesid mõned rahva seast, kes seda kõnet kuulsid: «Tema on tõesti prohvet!» Teised ütlesid: «Tema on Messias.» Aga paljud ütlesid: «Ega siis Messias tule Galileast? Eks Kiri ütle, et Messias tuleb Taaveti järglaste seast ja Petlemma külast, kust oli Taavet?» Siis tekkis rahva hulgas lahkmeel Jeesuse pärast. Joh 7:40-43.

Paljud inimesed vahest pole seda kirjakohta tähelegi pannud, et Jeesus tekitas lahkmeelt. Kes seda märkas esimest korda ehk küsib nüüd, kuidas siis nii? Kuid me peame siinkohal kohe selgeks rääkima selle, et alguses oli Jeesuse õpetus 100% osa judaismist, kuid ühel hetkel hakkasid ilmnema asjaolud, mistõttu Jeesuse pinnal tekkis lahkusk, sekt judaismis. Inimesed olid nõutud, ja ei teadnud mida teha. Lõpuks kristlus eraldus judaismist. Aastal 2001 on kristlus suurim maailmareligioon. Võibolla keegi ei tea, siis Tšiili on üheks kõige kristlikumaks riigiks, kus kristlaste osakaal on ligikaudu 95 %. Seda on hea teada.

alt

Gregorius Suur, elades 6. sajandil, kirjutas: “Kristus oleks võinud meid lunastada ka ilma ristil suremata, aga oma ristisurmaga Ta tahtis meile ilmutada, kui palju Ta meid armastab.”

Jumal ootab, et Tema võrreldamatu agape armastus inimese vastu puudutab, pehmendab ja purustab kõrkuse, patuse südame, juhtides ta meeleparandusele, süüdates ta südames vastuarmastuse Jumala vastu. Seepärast ja sellest kirjutab ap Paulus: "Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid. Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused." (Rm 5:6-8).

Jumala agape armastus on evangeeliumi peateema, meie usu alus Jumalasse ja meie armastuse algallikas Jumala vastu.

Ent meie armastus Jumala vastu sünnib sügavast teadmisest Jumala armastusest meie vastu. Veendumus tema võrratusse armastusse meie isiku vastu tõmbab meie südant Jumala poole.

alt

Piibel kirjutab, et

  • Jumal on meid loonud armastusest meie vastu,
  • lunastanud meid armastusest,
  • juhtis meid enda juurde ja
  • sünnitas uuesti uue elu jaoks armastuse läbi.

altVabariigi aastapäeva ametlike ürituste lahutamatuks osaks on saanud luterlik jumalateenistus, mis tänavu peeti Tallinna piiskoplikus toomkirikus. Jumalateenistusest, millest võtsid traditsiooniliselt osa riigitegelased ning diplomaadid, tegi otseülekande Eesti Rahvusringhäälingu telekanal ETV.

Kui kaitseväe paraad ja presidendi vastuvõtt said tavapäraselt meedia tähelepanu osaliseks, siis Toompeal toimunud jumalateenistusest leidis hoopis enam uudistes kajastamist Oleviste kiriku vastuvõtt kodututele. Kirikus jagati riideid ja toitu nendele, keda tavatsetakse nimetada asotsiaalideks ehk „seltsimatuteks“ – inimestele, kes nime poolest nagu ei tahakski elada korralike inimeste moodi.