Palvetav poiss Jumala pooleAastaid tagasi pani Jumal mu südamele alustada ühe poiste jaoks mõeldud keskusega (poistekoduga) Long Islandil. Tundsin väga tugevalt, et Jumal on kogu selle töö taga, kuid 18 kuud hiljem hakkasid kohalikud ametnikud häält tõstma, sest nad polnud rahul meie üsna rangelt paikapandud kodukorra – ja tegevusviisiga. Meil ei jäänud muud üle, kui oma uksed sulgeda.

Selle lühikese aja jooksul, mil me jõudsime tegutseda, võtsime me vastu neli poissi. Peale sulgemist kaotasime me aga ühenduse igaühega neist. Hiljem tagantjärgi mõeldes pidasin ma seda ettevõtmist läbi aegade suurimaks läbikukkumiseks ja rohkem kui kolmkümmend aastat murdsin pead selle üle, miks Jumal üldse lasi meil selle tööga alustada?

altÜkskõik, kui muutlikuks see maailm ka ei muutuks – Jumala rahvas võib siiski võtta rahulikult ja lasta oma rõõmul voolata, sest meie Issand on lubanud meile erilist kaitset just siis, kui seda kõige enam vajame.

Kas Jumalal mitte polnud hädaabiplaan Iisraeli laste jaoks keset ülemaalist näljahäda? Ta läkitas Joosepi oma rahva eel Egiptusesse, ülendas ta peaministriks ja täitis kõik varaaidad piisavate varudega, et elada üle näljaaeg. Seejärel juhtis Ta oma rahva nende varaaitade vahetusse lähedusse
ja toitis neid läbi kõigi nende raskete aegade.

Kas Jumalal mitte polnud hädaabiplaani ka Eelija jaoks? Ajal, mil tema rahvas ägas majanduslanguse ja toidu nappuse all tänu põuaajale – ja samal ajal oli õel kuningas seadnud vaevatasu tema pea eest – käivitas Jumal oma hädaabiplaani Eelija kasuks. Ta peitis oma sulase vaikse oja äärde ja lasi linnukesel tuua talle toidust. Ellujäämisplaan hõlmas endas ka müstilist viljasalve, mis kunagi tühjaks ei saanud.

Kuidas aga olid lood Noaga? Millist detailset ellujäämisplaani omas Jumal veel tema ja ta pere jaoks! Ja veel laev, mis kandis nii Noad kui tema pere turvaliselt läbi kogu maailma haaranud hävitavast ja surmavast üleujutusest.

Ja Lott? Jumal saatis oma inglid isiklikult tõmbama nii Lotti kui tolle lapsi välja hävivast Soodoma linnast. Jumala käsi oli mängus seni, kuni Lott oli turvaliselt toimetatud äärelinna. Kogu toimunu näol oli tegu nii palju enama kui töökaotuse, majanduslanguse või valitsuse allakäiguga – see oli täielik ühiskonna häving ja ometigi Lott pääses sealt terve nahaga.

Pauluse elu oli kinnituseks Jumala jätkuvatest varuplaanidest! See apostel seisis silmitsi nii laevahuku, -varaste poolt röövimise, -vangistuste, -reetmiste kui mõrvakatsetega ja ometigi – Jumalal oli iga taolise kriisiolukorra jaoks varuks päästeplaan. Ainuüksi Jumal sai otsustada, millal üks või teine katsumus pidi läbi saama, käivitades seejärel oma varuplaani ja tuues Pauluse „tagasi ellu“.

Ka meie jaoks on olemas hädaabiplaan ellujäämiseks – loodud spetsiaalselt iga uskliku jaoks eraldi. Seetõttu ärgem iialgi kahelgem, olles kindlad, et Jumal kannab meid läbi igast raskusest ja kriisist.

19. märts 2010

David Wilkerson

Pool aastat tagasi saatis kindlustus agent mulle postiga kindlustus lepingu. Ümbrikus oli lepingu kaks koopiat ja kaks tagasisaatmise ümbrikut . Peale kindlustuelpingu allkirjutamist saatsin ühe ümbrikuga tagasi ühe lepingu poole. Nii nagu ikka tehakse. Ja siis mõtlesin, et mida selle teise ümbrkuga teha. Ei tahaks nagu ära vista –see poleks ju roheline ja loodustsäästev käitumine. Mõtlesin, et kasutan ka teist ümbriku. Kirjutasin käsitsi väikese kirjakese kuhu panin kaasa väikese raamatukese ( mida on võimalik lugeda ka >veebis<), mis aitaks tal aru saada mide me teeme ja tuua väike vaheldus tema igapäevasele postile. Et oleks väike üllatusmoment. Saabub ümbrik, kus on tavaliselt on leping aga sisu seekord hoopis midagi muud.

Igastahes täna sain meili sellest inimeselt, kus ta tänab selle kirja eest, mis ma talle saatsin. Ta ütleb, et selline inimlik tähelepanu oli talle selles ajas väga oluline ja tekitas hea tunde.

Liigne ümbrik võib osutuda väga toredaks asjaks kui seda ära ei viska vaid hoopis kasutada.