Pastor Erki Tamm uskumatusest

Mõttetera
Tüpograafia

Erki Tamm uskumatusestEesti Kirikute Nõukogu poolt tellitud rahvaküsitluse järgi, mille viis 2010. aasta kevad-suvel läbi uuringufirma Saar Poll, pole üle 50% eesti inimestest kunagi rääkinud oma sõprade või pereliikmetega usuteemadel. Üle 50% inimestest pole lapsepõlvekodus saanud mittemingisuguseid usulisi teadmisi ning üle 50% ei käi kunagi kirikus. Venelastest vastajate puhul on need näitajad pisut positiivsemad.

Väitega, et on olemas isikuline Jumal, oli:
• Täiesti nõus 10,1%
• Pigem nõus 20,2%
• Pigem ei ole nõus 22,7%
• Üldse ei ole nõus 30,8%

Kuid väitega, et on olemas mingi kõrgem vägi, elujõud või energia, mis mõjutab inimesi ja kõike maailmas toimuvat, on
• Täiesti nõus 18,0%
• Pigem nõus 45,7%
• Pigem ei ole nõus 19,5%
• Üldse ei ole nõus 9,0%

Huvitav on vastus küsimusele:
Kelle ees Te tunnete end oma elus kohustusi omavat?
• Oma lähedaste ees 93,6%
• Iseenda ees 85,9%
• Ühiskonna ees 53,0%
• Personaalse Jumala ees 12,4%
• Vaimse maailma ees 12,2%
• Universumi ees 9,9%
• Ei ole kohustusi kellegi ees 2,4%

Need, kes tunnevad end vastutavat personaalse Jumala ees, leiavad, et nad on tema ees oma kohustused:
• Täielikult täitnud 24,2%
• Enam-vähem täitnud 57,2%
• Ei ole täitnud 16,5%
• RASKE ÖELDA 2,1%

Matteuse evangeeliumis 24. peatükis räägib Jeesus loo Noa ajast, tuues seda hoiatavaks näiteks oma aja inimestele.
„Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine. Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust – sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, ega taibanud midagi, enne kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära –, nõnda on ka Inimese Poja tulemine. Siis on kaks põllul: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha; kaks naist on veskil jahvatamas: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie Issand tuleb!“

Teoloog Elmar Salumaa toob Matteuse evangeeliumi seletuses esile Jeesuse loo hoiatava tähenduse meie aja ja ühiskonna jaoks. „Inimkond läheb oma muretus kindluses ja teadmatuses kohtupäevale vastu... argipäeva askeldustes ning oma eluvajaduste rõõmudes ja muredes kulgeb nende aeg, ilma et nad taipaksid, kuhu see kulgeb.“

Tean, kui tähtis on laste jaoks jõulude lähenemine. Kogetakse selles ju nii palju hoolimist. Ometi pole advendiaeg üksnes kaugeloleva lähenemise ootus, vaid aeg muudatusteks, et võiksime end tunda Jumalale lähemal igal päeval.

Allikas Tallinna Kalju baptistikoguduse detsembrikuu infolehe juhtmõte

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS