Vatikan: kristlik ühtsus on enam kui sallivus ja pluralism

Teoloogia
Tüpograafia

Vatikan kristlikust ühtsusestVatikani pressiteenistuse juht isa Federico Lombardi selgitas, et kristlik ühtsus seisneb palju enamas kui sallivuses ja pluralismis. Lombardi viitas paavst Benedictus XVI sõnadele, et kristlaste ühtsuse taastamise püüdlust ei saa taandada ainult üksteise erinevuste vastastikkusele tunnustamisele ja rahumeelse koos­eksisteerimise saavutamisele.

Lombardi sõnul tõmbutakse kristlaste­vahelises dialoogis vastasseisu ilmnemisel sageli oma positsioonidele ja püütakse vältida pingeid, tunnustades viisakalt seisukohtade erinevust, kuid keeldudes astumast nõudlikumaid samme. Lombardi küsis, kas sallivus ja pluralism, mis tunduvad realistliku ja mõistliku hoiakuna, ikka on seda.

„Ühtsus seisneb milleski muus,“ ütles Lombardi.

Ta meenutas kristliku ühtsuse palvenädala ajal Rooma Püha Pauluse basiilikas toimunud vespril paavsti poolt lausutud sõnu: „See, mida me igatseme, on ühtsus, mille pärast Kristus ise palvetas ja mis oma loomult avaldub usu, sakramentide ja vaimuliku ameti osaduses.“

„Mida Kristus meilt tahab? Kindlasti mitte seda, et jääksime sinna, kus me praegu oleme,“ lausus Lombardi, kelle hinnangul oleksid oikumeenilised kohtumised sel juhul kenad lavastused, peegeldades pigem minevikus toimunud lõhenemisi kui oleksid tuleviku seemneks ja usaldusväärseks tunnistuseks Jumala Vaimu ligiolekust.

Allikas http://meiekirik.ee

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS