Sõna on su südames

Elu kristlasena
Tüpograafia

alt

Üsna sageli vaimulike tekstide lugemise ajal märkan ühel hetkel, et ma ei loe enam teksti, vaid ühtäkki mõtlen oma mõtteid. See võib juhtuda igal teksti ajal. Vahel juhib Jumala vaim mu mõtted mõnele asjale, mida ta tahab öelda, siis tuleb see südamest. Kuid inimese enese mõtted on peas. Kuid peas ei ole ainult inimese mõtted. Ka hingevaenlane juhib inimest "pea kaudu". See aga viis mu mõtted tõsiasjale, et usk asub südames. Mitte peas! Usu paneb südamesse Jumala vaim, kelle Püha Vaimu osa meis elab. Piibel kirjutab küll, et süda on petlik, aga (!) tegelikult tuleb pettus läbi kahtlemiste ja arutlemiste. Kui Jeesus ilmus 11 jüngrile, siis ta küsis: "Miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames?" Ja täiesti õigustatult. Sest jüngrid ei olnud veel Püha Vaimu vastu võtnud. See juhtus hiljem. Kuid kahtlemine on inimestele loomupärane. Jumal ei kahtle mitte milleski. Jeesus küsis: kust tulevad kahtlused? Seda küsin ka mina. Kust tulevad minu kahtlused? Kas peast või südamest? Õige vastus: peast. Seega tuleb need läbi katsuda. Kuid südame mõtted, kohas kus elab Püha Vaim, neid juhiseid võib usaldada. Nii on teada, kust tulevad hingevaenlase mõtted. Kui sa uurid Jumala sõna ja sa leiad ühtäkki ennast mõtlemas millegi muu peale, siis mine tagasi kohta kus su mõttelõng katkes. Seda teen ka mina. Tegelikult on inimese ihu Püha Vaimu tempel. Kuid Püha Vaim asub meie südames, kohas kus asub ka inimese vaim. Vaimseid asju mõistetakse vaimselt ja tunnetatakse vaimselt. Seepärast hingelised asjad: mõtted, tahe ja emotsioonid saavad alguse peast. Kui me ütleme, et "heitis hinge", siis me ütleme et enam ei mõtle. Kuid vaim elab edasi. Ka hing on surematu. Kuid iga inimese hing kannab nõrkust ja seepärast on see koht, kust inimest on võimalik mõjutada ja rünnata. Kuidas inimest mõjutada saab, kui ta seda ei lase teha? Ei saagi. Seepärast Paulus ütlebki: käige vaimus! Siis te ei täida lihalikke himusid. Siis allub kogu ihu ja hing vaimu kontrollile. Kuid hea asi on see, et inimene kes on uuestisündinud, suudab vahet teha vaimsetel asjadel. Kui me aga suudame vahet teha, siis me suudame ka otsustada. Otsus käia Jumala vaimu juhtimisel on samasugune otsus, kui otsus võtta vastu Jeesus ja uussünd. Püha Vaim on varustanud meid absoluutselt kõigega, mida üks inimene vajab siin toime tulemiseks. Kuid meie otsusest sõltub, kuidas me elame ja mida me valime. Kui ma loen Jumala sõna ja hingevaenlane tuleb segama, siis minu otsus on: tagane! Tal ei ole valikut. Sest Jeesus on võitnud ära kogu kuradi väe ja meelevald on antud ja kantud meile edasi. Meie otsus on kanda hoolt oma templi (ihu) eest. Ka pea on ihu osa. Süda tuleb toita sõnaga, palvetada ja olla osaduses. See on kristlase käes. Keegi ei saa öelda, et ära palveta või pole mõtet, sest Jumalat pole olemas. Südamest ei saa midagi ära röövida, kui inimene seda teha ei lase. Süda vajab vaimulikku toitu. Kuid kõik toidukorrad lähtuvad meie võitlusest. Kas me toidame ennast või laseme enese mõtted Jumala sõnast kõrvale juhtida. Kui ma vaatan mõnda hingematvalt põnevat filmi või loen põnevat teksti, siis on väga raske mind sellelt kõrvale juhtida. Tundub nagu, et kogu mu hing ja ihu on selle sees, 3D efekt :))), kuid see pole vaimne, see on hingeline ja maine! See ei anna meie vaimule midagi olulist. Oli põnev kogemus, aga see on ka kõigest elamus. Proovige sama kütkestavat tulemust saavutada ka vaimses dimensioonis. See nõuab eriti suurt keskendumist. Miks? Sest meie lihalik ihu sõdib vaimu vastu. Seega on see meile vastu karva! Selleks tuleb enesega vaeva näha. Kuid õnneks on nii, et mida sügavam osadus tekib, seda enam tekib igatsus seda rohkem ja rohkem kogeda. Kui Jumala vaim tuleb inimese peale, siis see ületab kõik maised elamused ning naudingud, see on vägev kogemus. Jumal on hea! Jumal on parim! Püsige Jumalas. Kui te avastate, et teie mõtted lähevad oma rada, siis minge tagasi kohta, kus see juhtus ja jätkake. Inimese maise elu kõige sügavam mõte on osadus Jumalaga. Nagu Aadam viibis Jumala lähedal, nagu Eenok käis koos Jumalaga, nagu jüngrid viibisid Jeesuse läheduses. Me võime teha oma asju, aga samal ajal hinges ülistada Jumalat ja mõelda Kristuse peale. Püsige Issandas! Usk ja sõna asub sügaval südames (Rm 10:8) , mitte peas! Kui su ümber pole enam mitte ühtegi sõpra ja tundub, et kohe kistakse sind lõhki, siis tea, usk asub südames. Seda ei saa keegi ära võtta. "Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära." Jh 16:22.

Allikas: Kristlik Mõttevõra

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS