Kaev.net unistusest on sanud reaalsus... 2 aasta tagune leid...

Usuelu
Tüpograafia

 

altHelari Hellenurm: stabiilse usuelu annab igapäevane osadus Jumalaga

Kirjutas Indrek Ridaliste   
Neljapäev, 18 September 2008 10:44

 

Kolgata koguduse veebisepp, noortetiimi aktiivne liige, paadimatkade korraldaja ja Agape misjonär Helari Hellenurm tähistab 20. septembril 30. juubelisünnipäeva. Läinud aasta on tema isiklikus elus hea olnud. Kuna Helaril on suur suguvõsa ja palju sõpru, kelle hulgas mitmeid mittekristlasi, siis soovib ta oma sünnipäeva kaudu evangeeliumi kuulutada. Selleks plaanib ta neid kutsuda Salemi kirikusse sünnipäevaõhtule, et jagada neile Jumalasõna ja tekitada sidemeid kristlastega. Eelmisel aastal pidas ta sünnipäeva Kolgatal, kuid otsustas sellel aastal suurema rahvahulga tõttu Salemi kasuks.

Helari hetkel käsilolevatest töödest mainib ta „Kaevu” ehitamist. Tegemist on internetipõhise „Kaevuga”, kuhu tulevikus hakkaks kokku voolama uudiseid usuelu puudutavatest sündmustest, üritustest ja eraldi osa moodustaksid uudised Iisraelis toimuvast. Idee pärineb ise Pärnust ning just veebisepana vajati Helari abi. Helari on leidnud palju kaastöölisi üle Eesti ning ta loodab, et nüüd hakkavad asjad ka jõudsamalt edenema. Ükskord valmiv „Kaev” saab sisaldama ka abimaterjale usust rohkem teada saada soovijatele ning võimalusi esitada küsimusi ja eestpalvesoove ning saada tagasisidet. Tulevikus oleks soov „Kaevule” ka Eesti meedias reklaami teha, et tõmmata rohkemate eestlaste tähelepanu igavikulistele küsimustele.

Selle suve tegemistest räägib Helari juba mitmendat suve toimunud paadimatkast. Sellel suvel toimunud paadimatk viis osalejad Koiva jõele. Jumal õnnistas osalejaid ilusa ilmaga ning hoidis õnnetuste ja äparduste eest. Osalejaid oli Kolgatalt 28 inimest ning ühineti ka Oleviste paadimatkajatega, keda oli 45 inimest. Oli mõnus puhkeaeg ja sai ka palves oldud. Tagasi tulles oldi rõõmsad ja väsinud. Mittekristlasi oli matkajate seas 4, nende hulgas ka Helari ema. Helari loodab ja palvetab, et oma ema kutsumisest sellistele üritustele võiks ühel päeval tõusta head vilja.

Kui küsin, miks Helari selliseid üritusi korraldab, mis annab talle selleks indu, vastab Helari: „Mulle meeldib matkata. Sõbrad ja suhted on olulised ning selliste ürituste (paadimatk, rabamatk) korraldamine pakub endale ja teistele rõõmu ning kui see annab vaimuliku kogemuse, on sellest eriti hea meel.” Statistika ütleb, et 75% inimestest saavad päästetud just laagrites. Evangeelium levib lähisuhete kaudu. Kui tänaval kohtame inimesi vaid paariks minutiks, siis laagris on võimalik mitu päeva inimestega vaimulikel teemadel rääkida. Ka aitavad sellised üritused kristlasi tulistena hoida. Mt 18:20: kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.

Oluline on ka igapäevane isiklik Piibli lugemine ja palve, et usuelu nõrgaks ei jääks. Jumal kõnetab ka korduvalt loetud kirjakohtade kaudu, on Helari korduvalt kogenud. Siis tulevad loetud kirjakohad rasketel hetkedel meelde. Mõned aastad tagasi tundis Helari, et usuelu pole stabiilne ning hakkas igapäevaselt palvetama ja Piiblit lugema. Kasvõi natuke, aga igal päeval. Tulemusena muutus usuelu stabiilseks. Samas manitseb Helari, et ei jäetaks koguduse kooskäimisi. Helari soovib olla andmas, mitte ainult saamas ja ka selle pärast on oluline olla kohal ja korraldada üritusi. Kui Helari tunneb väsimust, on ta omaette, loeb Piiblit või läheb rappa fotografeerima.

Helarile meenub ka üks usuelu liikuma panev kogemus. Ta oli Pärnus ning tal jäi toitu üle, mida ei tahtnud ära visata. Ta leidis ühe kodutu väljanägemisega naise, kellele pakkus toitu ning selgitas, et ei taha seda ära visata. Naine oli väga rõõmus ja ülistas Jumalat selle eest. Helarile tõi see olukord rõõmu, sest tundis, kuidas Püha Vaim juhtis teda seda sammu tegema. Elus tekivadki n.ö „kõrbeperioodid”, kus me ei koge Jumala juhatust. Selleks, et sellisest perioodist välja tulla, tuleb meil välja tulla oma turvatsoonist, teha ususamme.

 

Küsin, kas Helari soovib, et kogudus võiks ka eestpalvet teha? Põhilist eestpalvet vajaks Helari oma töö osas. Põhilised mured on seoses asjade korraldamisel tekkivate takistuste ning ka ususammude astumisel julgustuse saamisega.


allikas: http://www.kolgata.ee/index.php/component/content/article/39-persoonilugu/79-helari-persoonilugu

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS