Kuidas teised usklikud saavad mu vaimulikku kasvu toetada

Mõttetera
Tüpograafia

Usklike vaimuliku kasvu tugiJumal on otsustanud, et inimesed vajavad muutumiseks kogukonda: inimene ei kasva bioloogiliselt ilma lähedase kogukonnata; ja ini­mene ei kasva vaimulikult ilma lähedase kogukonnata. Meie kogu­duses on sellisteks lähedasteks kogukondadeks kodugrupid. Nime­tan John Ortbergi järgi viis asja, mis võiksid teha kodu­grupist sel­lise kogukonna, mis toetab vaimulikku kasvu ja elumuutusi.

  1. Avatus. Meil kõigil on maskid. On oluline, et kodugrupis oldaks avatud: räägitaks oma nõrkustest, kiusatustest, patust; ja või­tu­dest – see aitab kaasa tervenemisele, usu kasvule. (Jk 5:16).
  2. Piibli ellurakendamine. Kodugrupis saab inimene avastada, milline ta on, ja küsida: „Kuidas ma saaks Jumala sõna oma elus rakendada?“ Kodugrupp ei ole koht, kus põgeneda elu-reaal­susest Jumala ette, ja minna siis muutumata ellu tagasi (Jk 1:23).
  3. Vastastikune vastutus. Kodugrupp võiks olla kohaks, kus rääkida oma otsustest, paluda teistel selle eest palvetada ja aeg-ajalt küsida, kuidas selle otsuse täitmisega läheb (Rm 14:19).
  4. Jumala juhtimise otsimine. Kui sageli juhtub, et inimestel on ees elumuutvad otsused, aga neid tehakse täiesti üksinda. Kodu­grupp võiks olla koht, kus ühiselt leida Jumala juhtimist.
  5. Julgustamine. Me kõik vajame tuge teistelt. Meil on tarvis tea­da, et keegi armastab meid ja hoolib meist. „Julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi!“ (1Ts 5:11)

Kasutagem seda võimalust, mida Jumal teiste usklike näol on meile vaimulikuks kasvamiseks andnud.

Tartu Kolgata koguduse Infolehes, sügis 2010

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS