Leho Paldre: Jeesust niisama ei leia!

Jeesus
Tüpograafia

alt Jeesuse sünnilugudes ei ole ühtegi inimest, kes oleks leidnud tee Jeesuse juurde ilma Jumala otsese üleloomuliku sekkumiseta! (Minu tähelepanu juhtis sellele Jack Deere'i raamat „Surprised by the Voice of God”)

Preester Sakariasele ilmus Issanda ingel kuulutama, et ta naine saab veel vanas eas lapse. Eliisabet sai täis Püha Vaimu, et tunda ära, et talle külla tulnud Maarja kannab Jumala Poega. Ainult see­tõttu, et Maarjale oli ilmunud ingel Gabriel, teadis ta, et laps, keda ta kannab, on Kõigekõrgema Poeg. Joosepit pidi veenma ingel, et ta naine kannab Pühast Vaimust last. Karjastel oleks jäänud Jeesus-lapse juurde minemata, kui poleks olnud taevavägesid seda kuulu­ta­mas. Tähetargad hommikumaalt järgisid Jumala eriilmutust: tähte. Vaga mees Siimeon tuli pühakotta „Vaimu ajel”, et kohtuda seal mõnepäevase Jeesusega. Prohvet Hannagi tuli just õigel tunnil.

Kes aga Jeesuse sõime juurde teed ei leidnud, olid tollased Pühakirja-tundjad ja vaimulikkond, rääkimata ilmalikest võimudest. Isegi kui nad võimude eriülesande peale leidsid kirjadest, et Messias sünnib Petlemmas, et vaevunud nad seda ise kontrollima minema.

Ka tänapäeval leiavad Jeesuse juurde tee ainult need, keda „tõmbab Isa” (Jh 6:44). Teadmine Jumala kohta osutub kasutuks, kui see ei vii tegeliku kohtumiseni Jeesusega. Olgem valvel Püha Vaimu häälele, et märgata Jumala üleloomulikku kutset Jeesuse juurde ka nendel jõuludel.

Kirjutas: Leho Paldre   
Neljapäev, 23 Detsember 2010 22:23

Allikas: http://www.kolgata.ee

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS