Katoliku Kiriku seisukoht seoses toimuva Baltic Pride 2011 festivaliga

Eesti
Tüpograafia

Katoliku kiriku seisukoht seoses Baltic Pride 2011 festival kohtaSeoses toimuva Baltic Pride 2011 festivaliga tahame tuletada meelde Kiriku õpetust.

Eesti katoliku kiriku koduleheküljel on seoses käesoleval nädalal Tallinnas toimuva seksuaalvähemuste festivaliga avaldatud järgmine seisukoht: „Me võitleme diskrimineerimise vastu siis, kui me respekteerime iga inimese väärikust, kui me inimest kaitseme ja kohtleme teda väärikalt, olgu ta mees või naine, Euroopa Liidu kodanik või sisserändaja.

Inimese väärikuse respekteerimine ei tähenda ega nõua iga mõtte, soovi või käitumisviisi heakskiitmist ega omaksvõtmist. Seetõttu on kristlik sõnum kõige parem alus reaalseks võitluseks diskrimineerimise vastu.“

Katoliku Kiriku Katekismusest:

Karskus ja homoseksuaalsus

2357 Homoseksuaalsed on suhted meeste ja naiste vahel, kes tunnevad seksuaalset ligitõmmet eranditult või eeskätt samast soost inimeste vastu. Homoseksuaalsus avaldub erinevatel aegadel ja eri kultuurides väga mitmesugusel kujul. Selle psüühiline tekkepõhjus on veel suurel määral selgusetu. Toetudes Pühakirjale, mis käsitleb seda ränga eksimusena (vrd 1Ms 19:1-29; Rm 1:24-27; 1Kr 6:10; 1Tm 1:10), on kiriklik traditsioon alati kinnitanud, et "homoseksuaalsed teod ei ole kooskõlas loomiskorraga" (CDF selgitus Persona humana, 8). Need on vastuolus loomuseadusega, kuna seksuaalakti puhul on välistatud elu edasiandmine. Need ei võrsu tõelisest vajadusest kogeda tunde- ja seksuaalsest täiust. Neid ei saa mingil juhul heaks kiita.

2358 Homoseksuaalsed kalduvused ei ole sugugi mitte väiksel hulgal meestel ja naistel. Nad ei ole seda sättumust ise valinud; enamuse jaoks kujutab see endast katsumust. Neid peab kohtlema lugupidamise, kaastunde ja taktiga. Tuleb hoiduda nende ükskõik millisel viisil tõrjumisest. Ka need inimesed on kutsutud täitma oma elus Jumala tahet ning, kui nad on kristlased, ühendama oma sättumusest tekkida võivad raskused Issanda ristiohvriga.

2359 Homoseksuaalsed inimesed on kutsutud elama sugulises karskuses. Enesevalitsuse vooruse läbi, mis aitab kasvada seesmises vabaduses, peavad nad - võib-olla ka isetu sõpruse abil - palve ja sakramentaalse armu läbi tasapisi, ent otsustavalt lähenema kristlikule täiusele.

Allikas Rooma-Katoliku Kirik

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS