Leho Paldre: Jeesusesse paneb uskuma armastav üksmeel

Piiblileid
Tüpograafia

Leho Paldre - Jeesusesse paneb uskuma armastav üksmeelEakas koguduseõde jagas minuga oma kogemust Jumala sõna lugemisest. Kirjakoht – Jeesuse palve Jh 17 – oli talle ammu tuttav, ent hiljuti avas Püha Vaim seda talle uue nurga alt. Jeesus mitte ainult ei palveta, vaid sõnastab palves evangeelse meetodi koguduse jaoks! Ta palub seal tulevaste põlvkondade koguduse eest, „et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud.“ Ja veidi eespool natuke teises sõnastuses: „et kõik oleksid üks..., et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud.“

Usk, mis tõmbab maailma

Mis tõmbab maailma uskuma? - Jeesuse sõnutsi see, kui ta näeb armastavat ühtsust usklike hulgas. Millest tunneb maailm ära Jeesuse kui Jumala? - Jeesuse sõnutsi sellest, et tema lapsed on täielikult üks. Nähtav armastus usklike vahel on evangeelne meetod!

Inimlik on armastada endasuguseid, valikuliselt. Jumaliku armastuse tunnuseks on armastada kõiksuguseid, valimatult (st Jumala poolt meie kogukonda valituid): harituid ja juhme, jõukaid ja abivajajaid, tüütuid ja taktitundelisi, rahvuskaaslasi ja muulasi, väeteid ja vägevaid. „Armastus lepib kõigega, usub kõike, loodab kõik, talub kõike.“ Need sõnad kirjutab Paulus usklikevaheliste suhete kohta koguduses.

Meie koguduse kogemus kinnitab sedasama: inimestele on Jeesuse juurde tõmbavaks tunnistuseks see, kui nad näevad usklike kogukonnas ennastohverdavat jumalikku armastust, mis liidab kokku erinevad elulood ja isiksused. Selline armastus teeb imet!

Jagagem armastust, valimatult!

Allikas Tartu Kolgata baptistikogudus

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS