Leho Paldre - Jeesusesse paneb uskuma armastav üksmeelEakas koguduseõde jagas minuga oma kogemust Jumala sõna lugemisest. Kirjakoht – Jeesuse palve Jh 17 – oli talle ammu tuttav, ent hiljuti avas Püha Vaim seda talle uue nurga alt. Jeesus mitte ainult ei palveta, vaid sõnastab palves evangeelse meetodi koguduse jaoks! Ta palub seal tulevaste põlvkondade koguduse eest, „et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud.“ Ja veidi eespool natuke teises sõnastuses: „et kõik oleksid üks..., et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud.“

Usk, mis tõmbab maailma

Mis tõmbab maailma uskuma? - Jeesuse sõnutsi see, kui ta näeb armastavat ühtsust usklike hulgas. Millest tunneb maailm ära Jeesuse kui Jumala? - Jeesuse sõnutsi sellest, et tema lapsed on täielikult üks. Nähtav armastus usklike vahel on evangeelne meetod!

Inimlik on armastada endasuguseid, valikuliselt. Jumaliku armastuse tunnuseks on armastada kõiksuguseid, valimatult (st Jumala poolt meie kogukonda valituid): harituid ja juhme, jõukaid ja abivajajaid, tüütuid ja taktitundelisi, rahvuskaaslasi ja muulasi, väeteid ja vägevaid. „Armastus lepib kõigega, usub kõike, loodab kõik, talub kõike.“ Need sõnad kirjutab Paulus usklikevaheliste suhete kohta koguduses.

Meie koguduse kogemus kinnitab sedasama: inimestele on Jeesuse juurde tõmbavaks tunnistuseks see, kui nad näevad usklike kogukonnas ennastohverdavat jumalikku armastust, mis liidab kokku erinevad elulood ja isiksused. Selline armastus teeb imet!

Jagagem armastust, valimatult!

Allikas Tartu Kolgata baptistikogudus

alt

Meie esivanematele ei valmistanud mingit raskust aru saada "tarkade tähe" ilmumisest, nii nagu see kirjas on. Kuid tarkade tähe puhul levib vahel müstiline põhjendus või mõnikord üleloomulik selgitus. Kuid piiblis toodud kirjeldus tähe liikumisest puhul on tegemist loomuliku selgitusega, mis lähtub planeetide konstellatsioonist.

Loe edasi: Kolm tarka ja tarkade täht

Sureva inimese viimaseid sõnu peetakse tähtsaks, eriti tema viimast soovi, mis kuulub vaieldamatult täitmisele. Ka Jeesuse viimaseid sõnu peetakse väga oluliseks. Paljud inimesed kirjutavad üles lapse esimesed sõnad. Selle tarbeks on disainitud kaunid raamatud: minu esimene aasta. Ma arvan, et Maarja ja Joosep teadsid, millised olid Jeesuse esimesed sõnad, kuid piibel ei ütle selle kohta mitte midagi.

Millised sõnad leiab pühakirjast pärast Jeesuse surnuist ülestõusmist? Loe edasi >>

alt