Kas sul on vägi ja meelevald?

Usu jagamise lugu
Tüpograafia

alt

Kui ma nüüd hästi järgi mõtlen enda elu üle, siis minu eelis teistega võrreldes tekkis selle tõttu, et ma võtsin Jeesuse sõnu nii nagu need olid - sõna sõnalt. Kui ma sain teada misjonikäsust, siis ma olin valmis selle nimel välja minema kõike maailma nagu kirjutatud on. Kui ma usule tulin, tegutses kirikus noortegrupp, enamasti olid inimesed kiriku töös aktiivsed kaaslööjad ja ega minagi ei saanud siis sellest kõigest eemale jääda. Mind kutsuti osadusse ja peagi olin ma misjonigrupis, mis tegutses enamasti väljaspool kogudust. Aga pole kahtlustki, et mul ei olnud piisavat ettevalmistust ja puudus ka küpsus. Ka ei saanud keegi näha minus valmis iseloomu, ilma milleta ei lasta kellelgi sõna võtta ega kõneleda. Kõik ikkagi pöördus minu heaks. Tegelikult võisin ma olla soosingu all, sest ma ei tea öelda, et koguduses oldi kõigi teiste suhtes sama usaldusväärne. Ma ei pidanud saama enne paremaks kristlaseks! Kaugel sellest, aga millegipärast minu suhtes tehti erand. Ma ei tea miks, võibolla oli see lihtsalt Jumala juhtimine.

Kui rääkida tänasest päevast, siis ma ei näe neid inimesi, keda sedavõrd usaldatakse kui tollal minu suhtes käituti. Õnneks hoidis Jumal minust eemal ämbrid kuhu astuda, mingeid prohmakaid ma ei mäleta. Meenuvad ikkagi head sündmused. Ju siis sujus kõik kenasti. Aga miks ma sellest räägin?

Asi on selles. Et mul on ikka hullupööra vedanud, et tollal selline erand minu suhtes läbi läks. Sest enamasti kehtib kogudustes kirjutamata reegel, arvatakse, et inimesed ei ole väärt, et Jumal neid üleloomulikus kasutaks. Sellisel arvamusel pole üksnes koguduste vanemad, vaid ka koguduse lihtliikmed. Pole ka ime. Sest iga kord, kui inimene teenistusele satub, ikka ja üha korrutatakse, sa oled patune, kadunud hing ja paranda meelt. Sa pole veel midagi õppinud. Õpi nüüd seda ja teist. Aga õppepraktika? Seepärast on need inimesed ka loobunud otsimast, ega soovigi leida teenimisviisi või kohta kuidas koguduses kaasa aidata. Kui sa küsid neilt, siis saad vastuseks ka ebamäärase pomina: ma pole püha. Tegelikult kõik need inimesed ei ole Jumalale sõnakuulelikud. Pigem nad usuvad seda, mida neile koguduses õpetatakse, kui seda, mida pühakiri ühest või teisest asjast kirjutab. Nad ei otsi ammu enam vaimuande, kuna neile on koguduses mõista antud, et neil on üha rohkem ja rohkem vaja vaimulikult kasvada ja arendada oma iseloomu omadusi. Ka mina pole selles suhtes mingi erand olnud. Olen kaasahaaratud olnud sellest valest ja eksinud paljude suhtes. Kandes nad maha. Kuid Jeesus loodab ikka veel nende peale. Aga mida siis ütleb pühakiri?

Kui me nüüd läheme Jeesuse juurde, siis me ei näe mitte kusagilt, et Jeesus pidas kellegi iseloomu ebapiisavaks või mingil viisil takistuseks, et ta ei võiks minna kuulutada evangeeliumi, ajada välja kurje vaime, panna haigete peale käsi, palvetada inimeste eest ja tervendada neid Püha Vaimu väes. Otse vastupidi. Jeesus viskas oma jüngrid vette tundmatus kohas, korduvalt. Esmalt kaksteist jüngrit. Hiljem 72 jüngrit. Ka pärast seda andis korduvalt korraldusi, et jüngrid ühel või teisel viisil teenisksid inimesi. Need 70 olid õppimata mehed. Tavalised inimesed, nagu sina ja mina. Aga inimesed ekslikult arvavad, et evangeeliumi kuulutamine sinna juurde kuuluvate imedega, on midagi enneolematut, vaid vähestele, nn eriti pühadele usklikele kättesaadav või vähemasti midagi karjase ametiga sarnast. Kuid eksivad inimesed ja eksivad pastorid, kõik, kes nii väidavad.

Kas Jeesus küsis kellegi käest: "kaua sa oled usus olnud?" "Kas sul on koguduses ikka hea tunnistus?" "Kas sa omad ka vaimuande?" "Kas sul on tervendamise and?" "Kas sul on Püha Vaim?" Ei. Ta ei teinud midagi sellist. ainus mida Jeesus tegi oli see, et ta kuulutas pimeduse riigile avalikkku lüüasaamist ehk teisisõnu, ta andis väe ja meelevalla (Lk 9:1-2). Minge kuulutage, Taevariik on lähedal! (Mt 10:7) Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid jt. Mida jüngrid tegid? Läksid. Mis juhtus? Imed juhtusid. Miks, sest Jumal toetas seda oma tunnustähtedega. Kas need jüngrid olid Püha Vaimuga täidetud. Ei olnud. See juhtus alles hiljem. Aga tunnustähed järgivad kõiki kes seda kutset täidavad. Kõiki! Ka täna. Ka sind, armas lugeja. See kehtib ka täna. Sul on Püha Vaim, see on sinu suur eelis jüngrite ees. Mis juhtus? "Nii nad läksid välja ja käisid mööda külasid, kuulutasid evangeeliumi ja tegid terveks haigeid kõikjal." Siin ei ole öeldud, et üks haige sai juhuslikult terveks. Siin on kirjas, et tegid haigeid terveks kõikjal! Kõikjal. Saad aru?

Ma võin eksida, kuid pigem on mul kergem uskuda seda, et ka sinu suhtes on koguduses oldud ülemäära umbusklik. Ka sulle on õpetatud, et sul ei ole veel piisavalt palju vaimuande ja sa pole staažikamate silmis piisavalt väärikas et teenida. Siis tea, ma tühistan need arvamused ja kõik sinule öeldud sõnad, praegu ja just nüüd! Ole vaba! Sa oled sellest valest, mis sind on püsivalt kinni hoidnud püsivas ebaküpsuses. Sind on hoitud eemal väest. Ma tühistan selle sidumise sinu kohalt ja kuulutan sulle väge ja meelevalda! Sul on vägi ja meelevalt kuulutada ja teha kõiki neid imesid mida tegid ka jüngrid. Sa oled vaba teenima. Jeesus on andnud sulle meelevalla kogu rästikute sugu peal, sa võid võtta neid kätte, aga ükski neist ei saa sulle kurja teha. Sul ON meelevald. Samasugune meelevald teha kõike neid imelisi asju, mida tegid ka nood kogematud jüngrid, keda Jeesus välja läkitas. Tea seda, et ka nemad ei teadnud mitte midagi. Aga nad uskusid. Nad uskusid Jumala sõna. Selles usus nad läksid välja ja tunnustähed järgisid neid, samavõrd järgivad tunnustähed sind, kui sa hakkad nüüd tegutsema. Alusta kohe.

Sa ei pea olema kõikvõimalike andidega täidetud, sest Jumal on sinuga. Kui sa lähed, siis sa näed Jumala väe avaldusi. Sa ei pea saama paremaks kristlaseks enne, kui Jumal sind kasutada saab. See on kuradi vale! See on suurim valede vale, mis hoiab kinni koguduse kasvamist. Hoiab kinni ärkamist. Hoiab inimsei kinni nende hädades. Kuid sinule on antud meelevald aidata inimesi ja sind on kutsutud seda tegema. Seepärast leia üles oma visooon ja avasta eneses annid. Sina oled Jumala poolt valitud tööriist. Jumalal ei ole plaanis võtta kedagi sinu asemel. Tema valis sind! Ta päästis sind. Ta varustas sind oma meelevallaga. Ta annab sulle väe. Sina oled tema kuningriigi esindaja. Kas sa tead, et esindajal pole mitte ainult kohustused, vaid on ka õigused. Sinu õigus on tühistada kuradi teod ja kiskuda Jumala riik siia - maapeale, laiendada seda riiki ja selle riigi mõjuala enese ümber. Sul on piisavalt hea iseloom. Küll Jumal teab seda. Mina ei tea, milline su iseloom on, kes sa seda läkitust loed. Aga ma tean, et Jumal teab et sa oled piisavalt hea juba alates kutsumisest. Sa ei pea olema keegi teine. Sa oled ainulaadne ja hinnaline Jumala silmis ja Jumal ootab sind. Jeesus vajab sind, et kehtestada Tema riik. Sinu halastav süda ja kaastunne vallandab enneolematu Püha Vaimu võidmise, mida sa pole näinud eales oma silmaga. Sa saad nägema seda, sa saad ise kõige enam imestatud oma tegevusest, mida Jumal sinu käte abil inimestele teeb. Sinu võidmine tuleb koos teenimisega, ilma selleta aga jääks see välja arendamata. See ilmneb kohe, kui sa välja astud. Sinu võitud teenistus viib sind kokku väega. See muudab ka sinu iseloomu. See muudab sinu iseloomu enam kui sa oskad arvatagi. Kui vaim tuleb sind saatma kõikjale, siis see tuleb sinu peale ja ta ei tee imelisi asju mitte üksnes inimestele keda sa teenid, vaid see muudab ka sinu iseloomu, ta teeb sinust uue inimese. See võidmine, mida sa meelevalla all koged, voolab ka sinu sisse ja voolab sinust välja ning mõjutab inimeste elusid. Seepärast ära muretse oma südame pärast, Jumal muretseb ise selle üle. Usalda ennast Jumala hoolde. Kõik kes teenivad teisi, saavad ka ise kastetud ja joodetud. See tähendab uut elukvaliteeti. Sinus ärkab ellu uus kevad - inimene Kristus. "Ma ei tunne sind enam ära" ütlevad sulle inimesed ja sa ise imestad eneses toimunud muutuste üle. Aga ära imesta, Jumalal on kõik võimalik. Kõige suurem ime on sinu muudetud loomus. Armastus muudab kõiki, eranditult kõiki, kes sellega kokku puutuvad.

Sul ei ole õigust otsustada, millal sa alustad misjonikäsu järgimist (Mk 16:15). Sa ei saa otsustada selle üle, millal sa valmis oled. Sest Jeesus ütles "minge"! See tähendab, et tuleb minna nüüd ja kohe. Ta ei öelnud mitte kuskil, et kui teatud tingimused on täidetud, siis minge. Me võime lugeda, et nad läksid kohe. Pane tähele, et Jeesus ei palunud neil selleks oodata ka Isa Tõotust. Ja ka seda ei öeldud, et sina pead ootama. Aga öeldi: "Minge".

Sa oled selleks juba valmis. Sul on kõik mida sa vajad. Jumal õnnistagu sind ja Jumal kinnitab sind tunnustähtedega. Jeesus ütles, et kes usub, see teeb hoopis suuremaid tegusid. Ole selleks valmis. Uskujaid saadavad tunnustähed. Kes ei lähe välja, see ei usu, sellel ei ole tunnustähti. Nii nad läksid välja ja kuulutasid kõikjal, ning Issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega. Soovin sulle rohkesti õnnistatud teed!

 

Allikas: Mõttevõra

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS