Tarbijakaitse: Kristiine reklaam pole vastuolus

Veebindus
Tüpograafia

Tarbijakaitse teatas oma seisukoha seoses Kristiine reklaamiga, mille otsus on sisuliselt motiveerimata. Seetõttu palun kõigil, keda "Jumal, mul on midagi selga panna!" reklaam puudutas, ühendust võtta e-postil: mottevora.blogspot@hot.ee Margus Veisveer. Kristlik Mõttevõra

Igasugune abi ja toetus on teretulnud! Ühtlasi palun ka kõigil kristlastel ärgata ja seda infot levitada kõigi võimalikel viisidel k.a e-postiga.

Väga vajalik on eksperthinangute võimalus ja ka mitmete juristide poolne konsultatsioon ning abi nii Tarbijakaitse otsuse vaidlustamiseks kui ka Kristiine keskuse vastu seisukoha kujundamiseks. 

Kui kristlaste seas on FB spetsialiste, siis on väga positiivne, kui keegi võtab enese peale koostada FB erileht "Boikott Kristiine keskusele" ja võtab levitamise enese peale.

Jumala jaoks ei ole ükski asi võimatu.  Lk 1:37

Õnnistust kõigile ja rahu!

Margus Veisveer

 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------


alt

 

Tarbijakaitse teade 07.10.2010.a nr 6-5/10-08322-002

Tarbijakaitseametis on registreeritud teie pöördumine seoses Kristiine keskus poolt www.postimees.ee  portaalis avaldatud reklaamiga "Issand, mul on midagi selga panna". Palute lõpetada selle avaldamine, kuna teie hinnangul halvustab see usutunnistust ja on kõlvatu. Tarbijakaitseamet on teie poolt saadetud reklaambänneri teksti üle vaadanud lähtudes järgmistest reklaamiseaduse sätetest:

 

Reklaamiseaduse § 3. Reklaami põhinõuded (1) Reklaam peab tavalise tähelepanu korral olema selgelt eristatav muust teabest ning selle sisu, kujundus ja esitlusviis peavad tagama arusaamise, et tegemist on reklaamiga. (2) Reklaamis peab selgelt eristatavalt sisalduma reklaami tellija nimi, tema registreerimisel olev või registreeritud Eesti või Euroopa Ühenduse kaubamärk või domeeninimi. (3) Eraldi etappidena avalikustatud reklaamile kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut 15. päevast reklaami esimese etapi avalikustamisest arvates. (4) Reklaam ei tohi: 1) olla vastuolus heade kommete ja tavadega; 2) kutsuda üles käituma õigusvastaselt või rikkuma üldisi moraalinorme, õigustada õigusrikkumist ega alavääristada õiguskuulekat käitumist; 3) kutsuda üles vägivaldsele käitumisele ega õhutada vägivalla kasutamist; 4) kutsuda üles inimese tervist ega keskkonda kahjustavale tegevusele; 5) eksponeerida tehnoloogiat ja seadmeid viisil, mis võib soodustada reaalsusele mittevastava ohutustunde tekkimist või põhjustada ohtlikku käitumist; 6) kutsuda üles avalikku korda ega riigi julgeolekut ohustavale tegevusele, samuti toetada ega soodustada nimetatud tegevust; 7) kasutada ära õnnetusjuhtumi või eriolukorra mõju isiku otsustusvõimele; 8) tugineda inimeste ebausul ega kasutada ära reklaami sihtgrupi vanusest tulenevat kergeusklikkust; 9) otseselt ega kaudselt alavääristada või muul viisil halvustada isikut, tema nime, kaubamärki, geograafilist tähist, tegevust, tegevusala, kaupa, teenust ega üritust; 10) sisaldada halvustamist ega diskrimineerimist rahvuse, rassi, vanuse, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitilise ega muu veendumuse tõttu, samuti varalise, sotsiaalse seisundi ega muude asjaolude tõttu; 11) esitada valeteavet; 12) otseselt ega kaudselt sisaldada tunnust, mis on üldtuntud kui teist isikut, kaupa või teenust muudest samalaadsetest eristav tunnus, kui teise isiku, kauba või teenuse reklaam on antud ajal, kohas või viisil keelatud; 13) sisaldada teise isiku, kauba või teenuse reklaami, kui sellise isiku, kauba või teenuse reklaam on antud ajal, kohas või viisil keelatud; 14) jätta muljet, et esitataval teabel on teaduslik alus, kui see tegelikult puudub; 15) sisaldada sõnu «keskkonnasõbralik» ja «ökoloogiliselt ohutu» ning muid sama tähendusega sõnu või väljendeid, kui puudub sellekohane tõendusmaterjal; 16) väita ega jätta muljet, et kaubal või teenusel on eriomadused, kui sellised omadused on iseloomulikud kõigile samalaadsetele kaupadele või sama liiki teenustele; 17) viidata kauba või teenuse haigust, talitlushäireid ega väärarendeid ravivale, leevendavale või tõkestavale omadusele, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel; 18) eirata soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet soolise võrdõiguslikkuse seaduse mõistes, alavääristada üht sugu ega kujutada üht sugupoolt domineeriva või allutatuna; 19) kujutada isikuid seksuaalobjektina, sisaldada sobimatut alastust ega kasutada seksuaalse alatooniga väljendeid ja kujundeid; 20) kujutada visuaalselt ega heliliselt seksuaalakti.

Tarbijakaitseameti hinnangul pole eelpoolkirjeldatud  reklaam vastuolus reklaamiseaduses sätestatud nõuetega ning meil pole alust nõuda kampaania lõpetamist.

/---/

Anne Reinkort

Turujärelevalve osakonna juhataja

Katrin ojasaar 6 201 917

Katrin.ojasaar@tka.RIIK.EE

Tarbijakaitse teatas oma seisukoha seoses Kristiine reklaamiga, mille otsus on sisuliselt motiveerimata. Seetõttu palun kõigil, keda "Jumal, mul on midagi selga panna!" reklaam puudutas, ühendust võtta e-postil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. Margus Veisveer. Kristlik Mõttevõra

Igasugune abi ja toetus on teretulnud! Ühtlasi palun ka kõigil kristlastel ärgata ja seda infot levitada kõigi võimalikel viisidel k.a e-postiga.

Väga vajalik on eksperthinangute võimalus ja ka mitmete juristide poolne konsultatsioon ning abi nii Tarbijakaitse otsuse vaidlustamiseks kui ka Kristiine keskuse vastu seisukoha kujundamiseks. 

Kui kristlaste seas on FB spetsialiste, siis on väga positiivne, kui keegi võtab enese peale koostada FB erileht "Boikott Kristiine keskusele" ja võtab levitamise enese peale.

Jumala jaoks ei ole ükski asi võimatu.  Lk 1:37

Õnnistust kõigile ja rahu!

Margus Veisveer

 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------


alt

 

Tarbijakaitse teade 07.10.2010.a nr 6-5/10-08322-002

Tarbijakaitseametis on registreeritud teie pöördumine seoses Kristiine keskus poolt www.postimees.ee  portaalis avaldatud reklaamiga "Issand, mul on midagi selga panna". Palute lõpetada selle avaldamine, kuna teie hinnangul halvustab see usutunnistust ja on kõlvatu. Tarbijakaitseamet on teie poolt saadetud reklaambänneri teksti üle vaadanud lähtudes järgmistest reklaamiseaduse sätetest:

 

Reklaamiseaduse § 3. Reklaami põhinõuded (1) Reklaam peab tavalise tähelepanu korral olema selgelt eristatav muust teabest ning selle sisu, kujundus ja esitlusviis peavad tagama arusaamise, et tegemist on reklaamiga. (2) Reklaamis peab selgelt eristatavalt sisalduma reklaami tellija nimi, tema registreerimisel olev või registreeritud Eesti või Euroopa Ühenduse kaubamärk või domeeninimi. (3) Eraldi etappidena avalikustatud reklaamile kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut 15. päevast reklaami esimese etapi avalikustamisest arvates. (4) Reklaam ei tohi: 1) olla vastuolus heade kommete ja tavadega; 2) kutsuda üles käituma õigusvastaselt või rikkuma üldisi moraalinorme, õigustada õigusrikkumist ega alavääristada õiguskuulekat käitumist; 3) kutsuda üles vägivaldsele käitumisele ega õhutada vägivalla kasutamist; 4) kutsuda üles inimese tervist ega keskkonda kahjustavale tegevusele; 5) eksponeerida tehnoloogiat ja seadmeid viisil, mis võib soodustada reaalsusele mittevastava ohutustunde tekkimist või põhjustada ohtlikku käitumist; 6) kutsuda üles avalikku korda ega riigi julgeolekut ohustavale tegevusele, samuti toetada ega soodustada nimetatud tegevust; 7) kasutada ära õnnetusjuhtumi või eriolukorra mõju isiku otsustusvõimele; 8) tugineda inimeste ebausul ega kasutada ära reklaami sihtgrupi vanusest tulenevat kergeusklikkust; 9) otseselt ega kaudselt alavääristada või muul viisil halvustada isikut, tema nime, kaubamärki, geograafilist tähist, tegevust, tegevusala, kaupa, teenust ega üritust; 10) sisaldada halvustamist ega diskrimineerimist rahvuse, rassi, vanuse, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitilise ega muu veendumuse tõttu, samuti varalise, sotsiaalse seisundi ega muude asjaolude tõttu; 11) esitada valeteavet; 12) otseselt ega kaudselt sisaldada tunnust, mis on üldtuntud kui teist isikut, kaupa või teenust muudest samalaadsetest eristav tunnus, kui teise isiku, kauba või teenuse reklaam on antud ajal, kohas või viisil keelatud; 13) sisaldada teise isiku, kauba või teenuse reklaami, kui sellise isiku, kauba või teenuse reklaam on antud ajal, kohas või viisil keelatud; 14) jätta muljet, et esitataval teabel on teaduslik alus, kui see tegelikult puudub; 15) sisaldada sõnu «keskkonnasõbralik» ja «ökoloogiliselt ohutu» ning muid sama tähendusega sõnu või väljendeid, kui puudub sellekohane tõendusmaterjal; 16) väita ega jätta muljet, et kaubal või teenusel on eriomadused, kui sellised omadused on iseloomulikud kõigile samalaadsetele kaupadele või sama liiki teenustele; 17) viidata kauba või teenuse haigust, talitlushäireid ega väärarendeid ravivale, leevendavale või tõkestavale omadusele, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel; 18) eirata soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet soolise võrdõiguslikkuse seaduse mõistes, alavääristada üht sugu ega kujutada üht sugupoolt domineeriva või allutatuna; 19) kujutada isikuid seksuaalobjektina, sisaldada sobimatut alastust ega kasutada seksuaalse alatooniga väljendeid ja kujundeid; 20) kujutada visuaalselt ega heliliselt seksuaalakti.

Tarbijakaitseameti hinnangul pole eelpoolkirjeldatud  reklaam vastuolus reklaamiseaduses sätestatud nõuetega ning meil pole alust nõuda kampaania lõpetamist.

/---/

Anne Reinkort

Turujärelevalve osakonna juhataja

Katrin ojasaar 6 201 917

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS