altMt 25:29–30 on kirjalõik oma provotseeriva iseloomuga. Sulane, kes ei suuda temale usaldatud talendiga adekvaatselt toime tulla, on kõlbmatu ja väärt heitmist pimedusse. Esimese mõttena meenub linnatänaval lonkiv kodutu, kes ei ole osanud omal ajal hästi ümber käia sellega, mis tema kätte usaldati. Kogenud tugevat tagasilööki, loobus ta pingutamast ja tulemuseks on toidumenüü prügikastist. Vaevalt et Kristus, kes vaeste eest kostab, tahaks vaeseid ja saamatuid pimedusse heita. Ometi on säärane karm kirjalõik pühakirja jäädvustatud.

altKristuse ülestõusmise pühaga tähistame Jumala võitu patu ja surma üle. Jeesus ise ütles selle kohta: „Nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde“ (Jh 12:31-32). Saatan pole usklike jaoks enam mingi vürst. Jeesuse võit on antud meile uskumiseks, mitte targutamiseks!

altKui üks eestlane läheb teisele eestlasele sünnipäevale, siis viib ta kingiks raamatu, kus kirjas kellegi elulugu. Selline on parasjagu üks levinum kingitrend. Eino Baskin, Ita Ever, Helgi Sallo, Maire Aunaste, Urmas Ott, Erika Salumäe, Salme Reek, Urmas Kibuspuu ja veel paljud teisedki – Eestimaal silmapaistvad tegelased, kelle elulugu kaante vahele pandud. Enamasti ei ole seda teinud asjaosalised ise, vaid ikka kirjanik, keegi teine. Nõnda on kokku pandud huvitavad elulood inimestest, kes oma elu jooksul üht-teist huvitavat kogenud ja näinud, teinud ja loonud. Ja pole ime, et nendest inimestest on huvitav lugeda. Pinge, põnevus, äratundmisrõõm, aga ka erinevus ja ilmselge kättesaamatuse tunne. See, mida nemad on teinud, kogenud, näinud, ei ole ju ometi lihtinimese tarvis! See ikka kõrgemate klasside pärusmaa, tavainimese jaoks küündimatu kõrgus või sündimata sügavus. Võimatu ja kõik! Muud ei oskagi öelda. Ja seepärast neid elulugusid nõnda põnev uurida ongi. Et veidikesekski tunda endki osana nende suurelennulisest elust. Kihnu Virvegi kõrges eas ilma teinud ja kuulsaks saanud oma elulooga.

alt„Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles: „Rahu teile!“ Lk 20:26

Kallid õed ja vennad Kristuses, kannatusaeg saab pea läbi ja juba me seisamegi päiksesest säravas ülestõusmishommikus. Kuid mida see tähendab meile praktiliselt? Inimesed on läbi aegade unistanud maailmast, kus pole enam surma. Ometi on see unistus meie kõigi kaduvust silmas pidades tundunud ilusa unenäona. Kuid Jeesuse ülestõusmine purustas meie kujutlusvõime piirid. Surm on nüüdsest mitte ainult ületatud, vaid ka võidetud. Selles tõsiasjas peitub tõotus meile kõigile: See, kes usub Jeesusesse, see, kes ehitab oma eluhoone Jeesusele Kristusele ja Tema sõnale, tõuseb koos Jeesusega ka igavesele elule. See ei ole enam mitte ainult meie unelm, vaid Kõikväelise Looja Jumala eesmärk kõigile inimestele. Hoolimata sellest, et meie ihu kannatab ikka veel maise kaduvuse all, saame me usus Jeesusesse osa Tema ülestõusmise väest. See on meie elu uus ja jõuline perspektiiv!

Ülestõusnud Issand astub ikka ja jälle meie keskele, et öelda: „Ärge kartke! Rahu teile!“ Ülestõusmise õnnistusi soovides,

Pastor Joosep Tammo