Erki Tamm: Kogudusena saame pakkuda usalduslikku keskkonda

Mõttetera
Tüpograafia

Erki Tamm koguduse usalduslikust keskkonnastLapsed kinkisid jõuludeks raamatu teletähest Urmas Ott. See on temaga kokkupuutunud inimeste mälestused mehest, keda peetakse üheks parimaks eestlasest vestlussaadete meistriks. Ta suri küpses keskeas. Lugesin raamatu läbi mõne pühadevahelise päevaga. Paraku jäi hinge valus tundmus loetust – usaldamisest või õigemini usalduse puudumisest.

Uus aasta saabub iseenesest. Kuid uue aasta päevad kujunevad paljuski seda nägu, milliseks me nad oma valikute, ettevõtmiste ja tegematajätmistega maalime. Valitud toonid sõltuvad aga sisemisest häälestatusest. On need rahulikult usaldavad või kriitiliselt kontrasteotsivad, ebakindlalt kobavad. Noorte talvelaagris rääkisime Aabrahami elu näitel, kuidas õppis mees, keda peame usuisaks, usaldama Jumalat. Ta elu möödus Jumala tõotuste ja nende mitteveel-täitumise pingeväljas. Tõotused andsid ta elule suure eesmärgi. Panid liikuma. Hoidsid ta vaimselt ärkvel. Jumala tee otsimises elu argipäevastes tegemistes. Aegajalt kaotas ta usu, kas Jumal öeldu ikka teoks laseb saada. Sellises meeleolus tegi Aabraham ka vigu. Kuid siis kinnitas Jumal teda nägemuste kaudu taas, et pole unustanud lubadust. Aastate jooksul õppis ta Jumalat usaldama ka olukordades, mille eesmärgist sel hetkel ta sugugi aru ei saanud. Pojaga ohvrimäele astudes vastab isa Aabraham Iisakile: „Küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg!“ Nõnda läksid mõlemad üheskoos.“ (1Ms 22:8).

Möödunud aastal oleme Kalju koguduses õppinud Jeesuse poolt öeldut päris praktiliselt ellu rakendama – oleme teinud, mida Jeesus käsib vaestele teha. Oleme võinud jagada igapäevast leiba ning selle kaudu Jumala hoolitsust puudustkannatavate inimestega. Kardan, et vajadus selle järele ei vähene ka 2011. aastal. Samas oleme näinud, kuidas inimesed vajavad usaldavaid suhteid, mis annaksid julgust ja jõudu oma elu muuta. Jumala tõotuse kogudusena saame pakkuda sellist usalduslikku keskkonda, kus Püha Vaim tuleb inimlikele nõtrustele oma väega appi. Jumalat oma elu Issandana usaldama õppinud inimestena on meil igaühel jagada oma lugu. See võib saada julgustuseks kellelelegi, kes veel ei tunne Jumalat või vajab uut kinnitust tõotaja ustavusest. „Nii läks täide kirjasõna, mis ütleb: „Aabraham uskus Jumalat ja see arvati talle õiguseks ning teda hüüti Jumala sõbraks.”" Jk 2:23.

Õnnistatud uut aastat!
Pastor Erki Tamm

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS