altÕigele ei tule midagi halba, aga õelad on täis õnnetust.“ Nii on kirjas Õp 12:21. Ometi puutuvad kristlased kokku mitmesuguste probleemide ja isegi kannatustega. Mõni usklik näib oma elus nendega rohkem kimpus olevat kui teine. Ja on neid, kellele meeldib pidevalt rääkida sellest, kui palju tema elus on raskusi. Vahel tundub, et mõni kristlane püüab nagu oma pühadust ja õigeid eluviise tõestada sellega, kui suurel hulgal tal tuleb tegemist teha probleemide, tagakiusamiste ja muude ebameeldivustega. Mõnikord näen, et teisel inimesel tema kõrval on samasugused raskused, kuid ta ei pea neid üldsegi mitte märkimisväärseteks.

altEnam kui sada aastat tagasi kutsus Jakob Hurt meid üles saama suureks vaimult. Suured laused elavad oma, ajatut elu.

Rahvusliku ärkamise ajal, esimese Eesti Vabariigi jooksul, Nõukogude okupatsiooni kestel ja taasiseseisvunud Eestis – igal ajal on võimalik olla suur vaimult. Öeldakse, et unustamine on inimlik, andestamine aga jumalik. Selles mõttes on andestamine Suure Vaimu tunnuseks.

altSotsioloog Andrus Saar esitles Eesti Kirikute Nõukogu poolt Saar Pollilt tellitud sotsioloogilist uuringut Eesti elanike suhtumisest usuell.

Enam kui tuhande inimese usutlemine näitab võrdluses varasemate uuringutega, et usul on eestimaalaste eludes kasvav roll. Väga paljude jaoks on nende usk sügavalt isiklik asi, samas oodatakse kirikult sekkumist sotsiaalselt kriitilistesse eluvaldkondadesse. Enamik leiab, et kirikul tuleks oma sõnumit kaasaegsemalt väljendada, samas jääda kindlaks oma õpetusele ja moraalinormidele, minemata kaasa kõikide ühiskondlike muutustega. Nii näiteks tunnistab suurem osa küsitletutest – ja seda sõltumata usu oluliseks või ebaoluliseks pidamisest - parimaks kooseluvormiks registreeritud abielu. Mida vähem on tähtis inimestele usk, seda enam aktsepeeritakse vabaabielu ja muid kooseluvorme, samuti abieluväliseid suhteid ja prostitutsiooni.

alt„Geiõigused on inimõigused. Need pole omased ainult ühele regioonile ja neid ei tohi allutada ühelegi religioonile. Geiõiguste oponentidele tuleb vastu astuda, samuti neile, kes kasutavad neid teiste diskrimineerimiseks.“ Nii kirjutas vasakpoolses „kvaliteetlehes“ The Guardian keegi Gary Younge, kelle arvates religioonidele on omane kalduvus homofoobiasse.

Läänemaailmas paar sajandit kestnud inimese „vabastamise“ projekt põhineb veendumusel, et inimene või inimkond on iseenda suveräänne isand, kes ei tunnista endast kõrgemaid autoriteete. Inimõigused on üldkehtivad, absoluutsed ja universaalsed. Läänes levinud inimõiguste tõlgendusele tuleb allutada kõik kultuurid ja religioonid. Teistsuguse nägemuse esindajad tuleb vaigistada ja sundida kuuletuma. Nii muutubki „täisealiseks saanud“ inimese vabaduse-ideoloogia totalitaarseks.