Helari Hellenurm isiklik arvamus Jaan Lahe manifestist

Teoloogia
Tüpograafia

Helari Hellenurm isiklik arvamus Jaan Lahe manifestistArvan, et see manifest on iseenesest sõnaliselt täiesti ok, sest ma arvan ka, et kirik ja kogudus peab olema avatud ja salliv AGA suur puudus on see, et sellega kaasneb väljaspoot surve kohe ka aktsepteerida homoabielusid.

Surve väljaspoolt

Osalt tuleb see Eesti meedia survest, sest nii sealt see rõhuasetuna silma jääb. Tundub ka, et kuidagi on võetud teema üles tegemaks skandaali, sest kui on skandaal, siis saab ju uudiseid kirjutada ning see toob ju lugejaid ja külastajaid, mis omakorda tähendab raha. Ja veel üks surve on homoabielude propageerijad, nemad kasutavad seda manifesti samuti oma tööriistana.

Keelevälised kõrvalised asjaolud

Hermeneutiliselt, st arvestades kõrvalisi asjaolulisi, keeleväliseid märke ning eestkõnelejaid, siis mina, kristlasena, ei saa sellele manifestile alla kirjutada. Ja samas ma iseenesest olen nende mõtetega nõus, et kirik peab olema avatud ka homoseksuaalidele.

Seitsmes punkt manifesti

Probleem on ka selles, et manifest ei määratle selgelt, et mis seisukoht, siis selle homoasjaga on. Seega pakun välja, et võiks olla 7 punkt, mis ütleb konkreetselt, et sallime inimest aga ei salli pattu.

Vabakoguduslik mõõde

Puht minu isiklik arvamus on, et tegemist on rohkem luterliku kiriku teemaga, sest paljusid neid asju, mida ma loen sellest manifestist ei ole üldse probleemiks vabakogudustes. Arvan seda sellepärast, sest ma ise olen ühest vabakogudusest. Samas annan aru, et alati on erandeid nii vabakogudustes kui luteri kirikutes, sest mina isiklikult tean VÄGA paljusid superlahedaid luterlasi, kes on tõelised usuinimesed ning on väga avatud ja sallivad :) Samuti tean mitmeid väga avatuid ja sallivaid luteri kirikuid ja teiselt poolt väga kinniseid vabakogudusi.

Aga siiski arvan, et vabakoguduse liikmel ei tasu väga pöördesse minna sellest manifestist, sest vabakoguduse usuinimesena ei tea me täiesti seda olukorda luteri kirikus toimuvast. Ühelt poolt on kiusatus rõõmustada, et meil pole olukord nii hull AGA samas, hoiatab Piibel, et uhkus tuleb ruttu ja sealt tuleb ka allakäik. Seega toetagem oma usuvendi luteri kirikus ja pangem seljad kokku, et võidelda koos head usuvõitlust. Olgu see siis kinnisus, sallimatus või valed õpetused.

Lõpetuseks õhutus üksmeeleks (Filiplastele 2, 1-4)

1 Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune Vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne,
2 siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad
3 ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast,
4 nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS