Mika Tuovinen: Kas Soome kirikukogu liikmeid on petetud?

Teoloogia
Tüpograafia

Mika Tuovinen Soome kirikukogu tegevusestSoome evangeelse-luterliku kiriku kirikukogu on praegu kogunenud oma kevadistungjärgule Turus. Õnnistust ja tarkust teile kõigile.

Möödunud sügise kirikukogu kuumaks teemaks olid homosuhted ja nende aktsepteerimine kirikus. Peapiiskop Kari Mäkineni eestvedamisel võeti omaks arusaam, et palve homoliitude eest ei muuda kiriku õpetust. Sellepärast piisab küsimuse otsustamiseks lihthääleenamusest. Seega jäi kirikukogu kindlaks kristlikule õpetusele Jumala tahte kohasest paarisuhtest ühe mehe ja ühe naise abieluna.

Kuna arvati, et selle küsimusega ei muudeta kiriku õpetust, otsustas kirikukogu lihthäälteenamusega, et piiskoppidelt palutakse pastoraalset juhist palvetamiseks samasooliste paaride eest.

Kummaline pööre

Käesoleva kirjutise pealkiri sündis siis, kui lugesin portaalist Seurakuntalainen.fi Timo Junkkaala kommentaari kiriku suhtumisest homosuhetesse. Junkkaala ütles: „Kui praegu öeldakse, et kirik on aktsepteerinud homoseksuaalset paarisuhet, siis tähendab see, et kirikukogu liikmeid on petetud.“

Pärast kirikukogu otsust ja piiskoppide pastoraalset juhist palvetamisest ongi suur osa preestritest väitnud, et kiriku õpetus on nüüd muutunud! Homosuhted on aktsepteeritud ning neid ei saa enam pidada patuks. Taolist õpetust võib kuulda ka piiskoppidelt. On toimunud kummaline koperniklik pööre!

Piiskoppide pastoraalne juhis seega muutis asja, mida varem peeti patuks, asjaks, mis ei ole enam patt.

Ma ei tea, kas Jumala jaoks toimus see muutus sel hetkel, kui piiskopid kirjutasid juhisele palvetamisest alla või sel hetkel, kui see avaldati. Või hoopis siis, kui kirikukogu otsustas, et piiskopid koostavad juhise palvetamisest?

Nüüd saame täita taeva inimestega – ettepanek kirikukogule ja piiskoppidele

Kui patt on ainuke asi, mis viib inimese põrgusse, siis teen järgneva ettepaneku. Kirikukogu ja piiskoppide konverents võiksid ühiselt otsustada, et ükski Piiblis patuks nimetatud asi ei ole enam patt. Ühtlasi võiks siis otsustada, et pattu polegi enam olemas. Sellega tagaksime, et viimses kohtus ei tunnistata enam kedagi patuseks. Kõik saaksid taevasse.

Sellise otsuse võiks teha lihthäälteenamusega, kuna pattu puudutavad küsimused ei ole õpetusküsimused.

Küllap Jumalgi tunnustab meie otsuseid ja on valmis oma Piibli ümber kirjutama. Me oleme ju tänapäevased mõistlikud inimesed.

Keda me püüame petta?

Kas kirikukogu on võimalik petta või võib kirikukogu ise teadlikult petta? Kelle pärast? Keda? Miks? Või miks ta ei saa petta?

Me võime juhatada inimesi eksiteele. Aga Jumal ja Tema Sõna püsib. Sellepärast tasub usklikul lugeda üha enam ja enam Piiblit. Eriti keset seda segast aega.

Allikas Meie Kirik ja Mika Tuovinen blog. Tõlkinud Illimar Toomet

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS