Peapiiskop Põder: mõelge jõuluajal oma juurtele

Teoloogia
Tüpograafia

altEELK peapiiskop Andres Põder kutsus leidma jõulupäevadel oma juured, inimeseks oleku identiteet ja oma osadus Jumalaga.

"Viimasel ajal kutsutakse kaasmaalasi tagasi koju. Arutletakse selle üle, mis teeb kodust kodu ja miks me seda vajame. Ennekõike on kodutunde aluseks head inimsuhted ja osadus. Need ulatuvad üle aja ja ruumi, saades tuge hõimusidemetest, mida Jumal meile koos sünniga kaasa on andnud," rääkis Põder jõululäkituses.

"Asjata ei uurita sugupuid ega otsita kadunud pereliikmeid ja sõpru. Kokkukuuluvus on kui puhkenud õis, mis kannab endas uut elu," lisas ta.

"Neljas käsk kutsub austama isa ja ema ning Jakob Hurda meelest tähendas see ühtaegu isamaa ja emakeele hindamist. Meie rahva kultuuri ja elujõu juured on sügaval eestikeelses pühakirjas, luterlikus rahvakirikus ja meie eelkäijate vaimulikus ärkamises," ütles Põder.

Peapiiskopi sõnul on tänavune suurim kink ja Jumala ime kodu- ja väliseesti luterlike kirikute nähtava ühtsuse taastamine. "Langenud on sõja ja okupatsiooni püstitatud umbusu- ja eraldatusemüüri viimane nurk ning eesti luterlastel kõikjal maailmas on nüüd võimalus kuuluda ühtsesse rahvakirikusse ning tunda seeläbi kokkukuuluvust ja kodus olemist. See on samm, mille läbi ei kaota ükski kogudus ega kristlane, võita võivad aga kõik," sõnas ta.

"Jeesuse sünni side esivanemailt päritud maise koduga viitab aga veel kaugemale
ja sügavamale. Taaveti lauludes (Ps 90:1) öeldakse: "Issand, Sina oled meile olnud
eluasemeks põlvest põlve." Ja apostel Paulus kinnitab kirjas filiplastele (Fl 3:20): "Meie
kodupaik on taevas, kus me ootame Päästjat - Issandat Jeesust Kristust."," ütles Põder.

"Jõululapse Jeesuse vastuvõtmine oma südamesse, uskumine temasse teeb meistki Jumala lapsed. Leidkem siis neil jõulupäevadel taas oma juured, oma inimeseks oleku identiteet, oma osadus Jumalaga. Olgem kodus!"

 

Allikas

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS