alt
Risttee koguduse pastor Peep Saar tervitab "kaasrändureid" ja julgustab kogudusestes õppima ja arutlema Tim Kelleri raamatu "Pillav Jumal" põhjal. Tegemist on 4-osalise seeriaga, mis oli väga tähendusrikas ning mis aitas Risttee kogudusel kasvada oma arusaamas evangeeliumist. Materjal on ühteviisi kõnekas nii kristlastele kui veel-mitte-kristlastele. Risttee koguduses tehti seda lausa kolmel platvormil - noortele, aruteluõhtute vormis tudengitele ning pühapäevastel teenistustel.