Mis loomi koguduses käib?

Varia
Tüpograafia

altInimesi, kes käivad koguduses, tuleb õigesti hinnata, selleks et koguduse juhid saaksid aru, kes on kes ja mida nad vajavad.

Hobused on energilised juhid, kes veavad suuri raskusi ja jooksevad kiiresti. Hobustel peab olema küps iseloom, õige õpetus ja nad peavad olema nõus koguduse visiooniga.

Varsad on sirguvad juhid, kes vajavad väljaõpet, läbikatsumist ja juhtimisvõimalusi. Kui neid algusest peale õigesti harjutada, võib varsast kasvada hobune.

Kalad on mittekristlased, kes on vaimulikult kadunud ja sageli isegi ei otsi aktiivselt Jumalat. Kalad vajavad usklikku sõpra, kes juhataks neid armastuses Jeesuse ja tema koguduse juurde.

Kotkad on kogenud juhid, kes arenevad koguduse sees jumalariigi jaoks laiemalt. Nad lendavad oma kodupesast ja juhivad mõnda jumalariigi töövaldkonda mujal, nt misjonipõllul või kogudusi rajades.

Muulad on ustavad töötegijad, kes teevad kuulekalt ja püsivalt kõike, mida neil palutakse koguduses teha. Muulasid tuleb tänada ja kaitsta neid läbipõlemise eest.

Lehmad on isekad inimesed, kes jalutavad kogudusest kogudusse, mäluvad läbi kõik inimesed ja vahendid, ilma et nad ise kunagi kogudusele midagi tagasi annaks – ja tapavad lõpuks koguduse. Lehmade eemalehoidmiseks tuleb koguduse ümber ehitada tara.

Oravad on inimesed, kes üldiselt meeldivad paljudele, sest nad on toredad, aga nad tegelevad harva millegi olulisega. Oravad tuleb koguduses tööle rakendada.

Hulkuvad kassid on sotsiaalselt isemoodi erakud, kes liiguvad koguduse piirkonnas. Hulkuvad kassid vajavad sõpra, kes tooksid nad kogudusse, ja võimalust teisi inimesi teenida, nii et neil tekiks tähendusrikas side kogudusega.

Rotid on inimesed, kellel näivad olevat eeldused viljakaks teenimistööks, aga kes pole allumisvõimelised, alandlikud või küpsed. Rotte tuleb manitseda ja kui nad meelt ei paranda, tuleb neid teadlikult ignoreerida, kuni nad otsustavad mitte enam teiste aega ja energiat raisata.

Lambad on inimesed, kel on tegelikud vajadused ning kes vajavad pikaaegset ja armastavat toetust, näiteks lesed, orvud ja inimesed, kes on tõsiselt haiged või võitlevad sõltuvustega. Lambaid tuleb armastada ja teenida.

Pardid on torisevad inimesed, kes pidevalt prääksuvad kõige üle, millega nad rahul pole. Pardid peavad prääksumise lõpetama, vastasel juhul peavad pastorid minema pardijahile, enne kui nood peletavad eemale kõik teised koguduses.

Hundid on valeõpetajad, keda Saatan saadab kogudusse Jeesuse tallesid õgima. Hundid tuleb ruttu tuvastada, neid manitseda ja kui nad meelt ei paranda, tuleb nad maha lasta, enne kui nende valeõpetus hävitab inimesi koguduses.

Ussid on kurjad inimesed, keda Madu saadab eesmärgiga hävitada kogudus mis iganes viisil, alates seksuaalpattudest kuni kuulutjuttude levitamiseni. Juhid peavad lömastama madude pead, enne kui nad salvavad inimesi ja nakatavad neid surmava mürgiga.

Raamatust: Mark Driscoll „Confessions of a Reformission Rev.: Hard Lessons from an Emerging Missional Church“, lk 79-80. Tlk Leho Paldre.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS