Kaheksa Ilmselget märki Jeesuse tagasitulekust

Varia
Tüpograafia

altLeidsin internetist ühe huvitava artikli, mille toon tõlgituna siinkohal teie ette, kuid mis võtab suurepäraselt kokku Issanda taastuleku ootust suurendavad ilmselged märgid.

Artikkel on varem avaldatud ajalehes USA Today ja selle autoriks on Pastor Dale Morgan.

Kaheksa ilmselget märki Issanda peatsest tagasitulekust!

Tõendid Issanda peatsest tagasitulekust on ülekaalukad. See võib juhtuda iga hetk. Üks teadlane on paari eelmise aasta südnmuste põhjal toonud välja 167 vihjet sellele. Praegu toome ära neist 8.

1. Iisraeli taassünd

Nagu Jeesus oli prohveteerinud, pillutati juudid üle kogu tollase Rooma impeeriumi territooriumi juudi sõja päevil aastatel 66-135 pKr.

Lk 21,24: Ja nad langevad mõõgatera läbi ja nad viiakse vangi kõigi rahvaste sekka, ja Jeruusalemm jääb paganatele tallata, kuni paganate ajad saavad täis.

Samuti on prohveteeritud Iisraeli taassündi Issanda saadetud Messia tagasituleku eel (Mt 24,32-34) ja see sündis imelisel viisil 14. mail 1948. aastal. Iisraeli on sellest johtuvalt nimetatud ka "Jumala kellaosutiks"

2. Moraali katastroofiline allakäik

Uuringud näitavad tohutu moraalse allakäigu ja sellega seotud probleemide plahvatuslikku levikut kõigest viimase poolsajandi vältel. Sellesse valdkonda kuuluvad narkootikumide levik, pereväärtuste purunemine, seksuaalse käitumise kontrollimatus jne.

2Tm 3,2-4: sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile,
tänamatud, nurjatud, halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu- kui jumalaarmastajad,

3. Epideemiad, vägivald ja sõjad

Jeesus kuulutas, et tema taastuleku märgid tulevad justkui intensiivistuvad sünnitusvalud. Pilt kasvavast haiguste levikust, vägivallast ja relvakonfliktidest on justkui õhtusest uudistesaatest.

Mt 24,6-8: Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid
veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus.

Maailmas nälgib hetkel üks kuuest inimesest. Vägivald levib epideemiana, sõdade esinemine onnäitab tänapäeval plahvatuslikku kasvu. Rohkem kui 100 suuremat relvakonflikti on leidnud aset alates aastast 1990 ja seda on kaks korda rohkem kui eelmistel kümnenditel keskmiselt.

4. Maavärinate sagenemine

Ka seda märki loetles Issand Jeesus kui üht sünnitusvaludest: (Mt 24,7). Viimased uuringud on nädanud suurt laastavate maavärinate esinemise sageduse kasvu alates 1940ndatest ehk kümnendist, mil taasloodi Issraeli riik. Aastatel 1920-1990 ehk siis 70 aastase tsükli jooksul esines 10 suurte hukkunute arvuga laastavat maavärinat. Kuid aastatel 1990-2005 ehk 15 aastase perioodi vältel esines selliseid aga juba 13. USA geoloogiauuringute keskuse andmetel oli aastal 2000 22256 maavärinat, kuid aastal 2004 oli neid juba 31199 (WorldNetDaily).

5. Reisimise ja hariduse leviku plahvatuslik kasv

Kristuse teise tulemise kahe olulise tunnusena on 2500 aastat tagasi prohvet Taanieli kaudu mainitud teadmise kasvu. Reisimise plahvatuslik levik on leidnud aset alates 20 sajandi keskpaigast koos lennu ja maismaa transpordi enneolematu arenguga. Suurem hariduse levik on saavutatud seoses teaduse ja infotehnoloogia arenguga.

6. Sektide ja okultismi plahvatuslik kasv

Võltsvaimsus levib kõikjal, kus tegemist on okultsete praktikate, sektidega või valekristustega .

Mt 24,24: sest tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad
suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik, eksitada ka valituid.

Massiliselt rügivad peale selgeltnägemise fenomenid, spiritism, saatana kummardamine, nõiduse levik, looduse kummardamine ja New Age liikumine

1Tm 4,1: Aga Vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole.

7. Uus maailma kord (New World Order)

Suurenenud rahandusliku ja poliitilise võimu koondumine ja rahvusriikide lahustumine (Euroopa Liit) on eelmänguks ühtse maailmavalitsuse tekkele, mille viimseks peaks saab olema antikristus, kes on saatana kehastus ja kes eksitab ära enamuse maailmast. (Tn 7-12; Mt 24,15; 2Ts 2,3-4 ; Ilm 13). Olge valvel metsalise märgi suhtes, see on suuresti poliitilis-majanduslik küsimus.

8. Nii ärataganemise kui ärkamise enneolematud mõõtmed.

Piibel ennustab, et viimseil päevil paljud kirikud säilitavad oma jumalakartuse näo kuid salgavad ära Issanda väe ja sellega koos ka olulised ja igavesed Piibli tõed, ning asendavad need ajalike, jumalatute kuid poliitiliselt korrektsete tõekspidamistega. (2Tm 3,5). Kuid ka tõotatud püha vaimu väljavalamine toob sadu miljoneid üle terve maailma Isikliku pääste juurde Jeesuses Kristuses.

2Ts 2,3: Ärgu ükski teid mingil kombel petku! Sest see ei juhtu enne, kui on tulnud ärataganemine

Mt 24,14: Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.

Allikas www.kolgatanoored.ee, Rivo Rajandu tõlge ajalehest USA Today 06.11.2009

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS